Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

 • Informatie

  Begeleiding hangt nauw samen met de ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning ervan. Ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf.

  Stel uw vraag

  U kunt met uw vragen terecht bij één van de sociale teams. U kunt uw vraag op verschillende manieren stellen: binnenlopen, bellen, contactformulier invullen, per post.

  Naar de contactmogelijkheden

  Hoe het werkt

  • in een gesprek bekijkt u samen met de consulent wat voor u de beste oplossing is. Misschien kunt u zelf een oplossing regelen, of kunnen mensen in uw omgeving u helpen. Als de oplossing een voorziening is, dan geldt uw melding als een aanvraag voor die voorziening
  • u ontvangt thuis een beschikking (brief) met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag
  • algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Hebt u een aanvraag voor specifieke hulp gedaan? Dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt over het algemeen nooit langer dan 8 weken

  Wat het kost

  Bij toekenning van een voorziening wordt er mogelijk een eigen bijdrage van u gevraagd. Deze bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en is maximaal € 19,00 per maand. Voor meer informatie over het CAK kunt u terecht op de website www.hetcak.nl.

 • Goed om te weten

  Er zijn twee soorten begeleiding: individuele begeleiding en groepsbegeleiding

  Individuele begeleiding

  Voorbeelden van individuele begeleiding zijn:

  • ondersteuning in het aanbrengen van structuur en het voeren van regie. Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
   • bepalen van het dagritme
   • sociale contacten en sociale omgeving
   • inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
  • voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
  • hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

  Deze voorbeelden zijn niet uitputtend en het is afhankelijk van de persoonlijke situatie of het onder de functie begeleiding valt.

  Groepsbegeleiding

  Bij groepsbegeleiding (dagbesteding) gaat het om een andere dagstructurering dan werk of school waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot en (crisis)opname kan worden voorkomen.

  Persoonsgebonden budget

  In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. De consulent kan u vertellen of daarvoor in aanmerking komt. U kunt de specifieke hulp dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

  Keuze zorgaanbieder

  In de meeste gevallen heeft u de mogelijkheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen uit de gecontracteerde zorgaanbieders. De gemeente sluit alleen een contract af met een zorgaanbieder als deze aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-zorg

 • Wetgeving