Belangenverenigingen ondernemers

 • Informatie

  In de gemeente Bronckhorst zijn een aantal belangenverenigingen die de belangen behartigen van ondernemers.

  BKB - Bedrijven kring Bronckhorst

  De BKB behartigt de belangen van de bedrijven in de sectoren industrie, groothandel en dienstverlening in de gemeente Bronckhorst en is de erkende gesprekspartner voor de lokale en regionale overheden. Via themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en ledenvergaderingen worden de onderlinge contacten van de leden onderhouden.
  Bedrijven Kring Bronckhorst
  Secretariaat: Mevrouw Hennie Hebbink, Potronsdijk 5, 7025 CH Halle
  Tel: (0314) 63 18 82
  Fax: (0314) 63 18 23
  E-mail: info@bkbronckhorst.nl
  Website: www.bkbronckhorst.nl

  B & OZ – Bedrijvig & Ondernemend Zelhem

  De BOZ heeft als vereniging het doel om de belangen van de winkeliers te behartigen middels overlegorganen zoals andere industriële verenigingen, werkgevers en werknemers verenigingen, gemeente en ander overheidsinstellingen.
  Secretariaat: Mevrouw Caroline Wesselink, Postbus 216, 7020 AC Zelhem
  Tel: 06 29 12 11 96
  E-mail: info@bozelhem.nl
  Website: www.bozelhem.nl    

  IKZelhem

  Dit is een organisatie voor de industrie (incl. groothandel) in Zelhem, die in de meest brede zin van het woord de belangen van deze bedrijven behartigd.
  Contactpersoon: de heer K. Riemers
  E-mail: ikzelhem@gmail.com

  SOV - Steenderense Ondernemersvereniging

  De Steenderense Ondernemersvereniging stelt zich ten doel het bevorderen en behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden (winkeliers en overige bedrijven) op lokaal en regionaal niveau. De SOV is er speciaal voor de bedrijven van de voormalige gemeente Steenderen, dus ook voor bedrijven in Olburgen, Rha, Bronkhorst, Toldijk en Baak.
  Secretariaat: Hans Geurts, Landlustweg 30, 7221 BS Steenderen
  Tel: (0575) 45 12 88
  E-mail: info@de-sov.nl
  Website: www.de-sov.nl

  OPB - Ondernemersplatform Bronckhorst

  Ondernemersverenigingen uit 5 kernen van de gemeente Bronckhorst hebben zich verenigd in het Ondernemersplatform Bronckhorst. De gezamelijke belangen van ruim 350 leden worden vanuit het OPB behartigd en de lokale belangen via de lokale ondernemersvereniging.
  Secretariaat: De heer Gerhard Weevers, Postbus 22, 7250 AA Vorden
  Tel: (0575) 55 10 10
  E-mail: weevers@weevers.nl

  De ondernemersverenigingen binnen het Ondernemersplatform Bronckhorst zijn:

  • HOV - Hengelose Ondernemers Vereniging
   Voorzitter: de heer Geraldo Melgers
   E-mail: info@hov-hengelo.nl
   Website: www.hov-hengelo.nl
  • OVHKD - Ondernemersvereniging Hummelo Keppel Drempt
   Secretariaat: de heer R. Heck
   E-mail: info@ryans.nl
   Website: www.ovhkd.nl
  • VOV - Vordense Ondernemers Vereniging
   Secretariaat: de heer F.J. Jansen, tel: (0575) 54 53 88 of (06) 5322 5305
   E-mail: info@vov-vorden.nl
   Website: www.vov-vorden.nl
  • B & OZ – Bedrijvig & Ondernemend Zelhem (zie info hier boven)
  • SOV – Steenderense Ondernemersvereniging (zie info hier boven)

  Vordens Ondernemers Café

  Belangenbehartiger en netwerkorganisatie voor ZZP'ers en andere zelfstandige ondernemers. 
  E-mail: info@vordensondernemerscafe.nl

  LTO Noord, afdeling West Achterhoek

  Een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde voor een sector met meerwaarde. Dat is Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO).
  Secretariaat: Mevrouw Hanny Schennink, Everhardinkweg 1, 7021 MP Zelhem
  Tel: (0314) 621565
  E-mail: ltonoord.west-achterhoek@outlook.com

  LTO Noord Informatiecentrum:
  Tel: (088) 888 66 44.
  E-mail: info@ltonoord.nl

  Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Bronckhorst

  KHN is dé brancheorganisatie voor de horecaondernemer en telt bijna 21.000 leden. KHN afdeling Bronckhorst is een belangbehartiger en probeert een gunstig ondernemersklimaat te creëren. Zij heeft contacten met de leden, gemeente en overige instanties. Is zowel lokaal, regionaal, als landelijk vertegenwoordigd. KHN afdeling Bronckhorst geeft informatie, organiseert activiteiten om de samenwerking met verschillende dorpen in de gemeente een positieve impuls te geven.
  Secretariaat: Den Bremer/de heer Jurgen Wunderink, Zutphen Emmerikseweg 37, 7227 DG Toldijk, 0575-451205
  E-mail: bronckhorst@khn.nl
  Website: www.khn.nl

  ONZ - Ondernemers Netwerk ZZP voor de Achterhoek

  De ONZ is een netwerk van en voor ZZP-ers (ZZP staat voor 'zelfstandigen zonder personeel'). De ONZ is opgericht in 2009 en is zich vanuit Doetinchem aan het verspreiden over de gehele Achterhoek. Het netwerk heeft tot doel om alle leden de mogelijkheid te bieden tot kennisdeling, gezelligheid en netwerkspreiding ,maar ook waar alle andere ondernemers zich op richten als het gaat om opdrachtverlening.
  Secretariaat: Jem van Rieck, Postbus 3, 7050 AA Varsseveld
  Email: info@onz-achterhoek.nl
  Website: www.onz-achterhoek.nl

 • Icon

  fa icon-burgers