Belangenverenigingen ondernemers

 • Informatie

  In de gemeente Bronckhorst zijn een aantal belangenverenigingen die de belangen behartigen van ondernemers.

  BKB - Bedrijven kring Bronckhorst

  De BKB behartigt de belangen van de bedrijven in de sectoren industrie, groothandel en dienstverlening in de gemeente Bronckhorst en is de erkende gesprekspartner voor de lokale en regionale overheden. Via themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en ledenvergaderingen worden de onderlinge contacten van de leden onderhouden.
  Bedrijven Kring Bronckhorst
  Secretariaat: Mevrouw Hennie Hebbink, Potronsdijk 5, 7025 CH Halle
  Tel: (0314) 63 18 82
  Fax: (0314) 63 18 23
  E-mail: info@bkbronckhorst.nl
  Website: www.bkbronckhorst.nl

  B & OZ – Bedrijvig & Ondernemend Zelhem

  De BOZ heeft als vereniging het doel om de belangen van de winkeliers te behartigen middels overlegorganen zoals andere industriële verenigingen, werkgevers en werknemers verenigingen, gemeente en ander overheidsinstellingen.
  Secretariaat: Mevrouw Caroline Wesselink, Postbus 216, 7020 AC Zelhem
  Tel: 06 29 12 11 96
  E-mail: info@bozelhem.nl
  Website: www.bozelhem.nl    

  IKZelhem

  Dit is een organisatie voor de industrie (incl. groothandel) in Zelhem, die in de meest brede zin van het woord de belangen van deze bedrijven behartigd.
  Contactpersoon: de heer T. van Hecke
  E-mail: ikzelhem@gmail.com

  SOV - Steenderense Ondernemersvereniging

  De Steenderense Ondernemersvereniging stelt zich ten doel het bevorderen en behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden (winkeliers en overige bedrijven) op lokaal en regionaal niveau. De SOV is er speciaal voor de bedrijven van de voormalige gemeente Steenderen, dus ook voor bedrijven in Olburgen, Rha, Bronkhorst, Toldijk en Baak.
  Secretariaat: Ap Meulenveld
  E-mail: secretaris@de-sov.nl
  Website: www.de-sov.nl

  Vordens Ondernemers Café

  Belangenbehartiger en netwerkorganisatie voor ZZP'ers en andere zelfstandige ondernemers. 
  E-mail: info@vordensondernemerscafe.nl

  LTO Noord, afdeling West Achterhoek

  Een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde voor een sector met meerwaarde. Dat is Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO).
  Secretariaat: Mevrouw Hanny Schennink, Everhardinkweg 1, 7021 MP Zelhem
  Tel: (0314) 621565
  E-mail: ltonoord.west-achterhoek@outlook.com

  LTO Noord Informatiecentrum:
  Tel: (088) 888 66 44.
  E-mail: info@ltonoord.nl

  Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Bronckhorst

  KHN is dé brancheorganisatie voor de horecaondernemer en telt bijna 21.000 leden. KHN afdeling Bronckhorst is een belangbehartiger en probeert een gunstig ondernemersklimaat te creëren. Zij heeft contacten met de leden, gemeente en overige instanties. Is zowel lokaal, regionaal, als landelijk vertegenwoordigd. KHN afdeling Bronckhorst geeft informatie, organiseert activiteiten om de samenwerking met verschillende dorpen in de gemeente een positieve impuls te geven.
  Secretariaat: Den Bremer/de heer Jurgen Wunderink, Zutphen Emmerikseweg 37, 7227 DG Toldijk, 0575-451205
  E-mail: bronckhorst@khn.nl
  Website: www.khn.nl

 • Icon

  fa icon-burgers