Bestemmingsplan bekijken

 • Informatie

  De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

  Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • mogen wegen worden aangelegd?
  • mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

  De meeste bestemmingsplannen kunt u digitaal inzien via ruimtelijkeplannen.nl.

  Bestemmingsplannen online inzien via ruimtelijkeplannen.nl

  Als u thuis de plannen niet kan inzien, staat er in het gemeentehuis een computer waarmee u bestemmingsplannen kunt inzien. Onder het kopje 'Lees ook' staat een link naar meer uitleg over ruimtelijkeplannen.nl. Plannen die niet digitaal te raadplegen zijn kunt u ook op het gemeentehuis bekijken.

 • Goed om te weten

  Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meerdere verbeeldingen of plankaarten
  • regels over de bebouwing en het gebruik
  • een toelichting

  Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd. Deze plannen kunt u ook bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

  Nog vragen?

  Heeft u na het raadplegen van ruimtelijkeplannen.nl nog een vraag? Dan kunt deze online aan ons stellen via het formulier 'Bouwplan en bestemmingsplan informatie'. Hiervoor is het nodig om met uw DigiD in te loggen.

 • Lees ook...

 • Icon

  fa fa-map

 • Wetgeving