Bijen houden

 • Informatie

  Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Daarom zijn er algemene regels voor het houden van bijen. Deze staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Houdt u rekening met de volgende zaken:

  • U mag geen bijen houden binnen 30 meter afstand van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven (zoals bedrijven en scholen). Ook mag dit niet binnen 30 meter afstand van de openbare weg.
  • Het verbod geldt niet als u voldoende beschermingsmaatregelen neemt (door middel van een afscheiding van 2 meter) of wanneer de omliggende gebouwen eigendom zijn van uzelf.
 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa fa-bug

 • Wetgeving