Bijstand, uitkering

 • Informatie

  Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.

  De aanvraag voor bijstand dient u in, zodra uw inkomen daalt of wegvalt. U meldt zich bij één van de sociale teams van de gemeente. Dit kan op verschillende manieren: binnenlopen, bellen, chatten, contactformulier invullen.

  Naar de contactmogelijkheden

  Hoe het werkt

  • In een gesprek bekijkt u samen met de consulent wat uw situatie is.
  • Als uit het gesprek met de consulent naar voren komt dat werk (voorlopig) geen optie is, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. In dat geval nemen we de te nemen stappen met u door en krijgt u een aanvraagformulier mee met een overzicht van de in te leveren bewijsstukken. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of u recht heeft op bijstand. U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.
  • Als er niet binnen 4 weken een besluit kan worden genomen dan wordt er binnen vier weken na datum van aanvraag, een voorschot van 90% van de bijstandsnorm verstrekt.

  Wijzigingen in uw situatie

  Ontvangt u op dit moment een uitkering en zijn er wijzigingen in uw persoonlijke woon-, leef- of financiële situatie, dan moet u dit aan ons doorgeven. Hoe dit werkt leest u bij het product 'Bijstand, wijziging doorgeven'. Geef veranderingen altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert en de uitkering wordt stopgezet en teruggevorderd. U kunt ook een boete krijgen.

  Bezwaar 

  Tegen het besluit over uw uitkering (de beschikking) kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Goed om te weten

  Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

  U komt in aanmerking voor bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld en u woont of verblijft in Nederland.
  • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U hebt geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag (kijk hiervoor op pagina 2 van de Actuele uitkeringsbedragen).
  • U komt niet in aanmerking voor een andere inkomensregeling zoals een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

  Weer aan het werk

  Het recht op een uitkering is onlosmakelijk verbonden aan het recht op begeleiding bij het vinden van werk. Daarbij staat voorop dat u werk krijgt. U staat als werkzoekende ingeschreven bij UWV Werkbedrijf. Krijgt u een bijstandsuitkering en staat u nog niet ingeschreven dan schrijft de gemeente u in. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig, dan wordt dat voor u geregeld. U moet algemeen geaccepteerd werk aanvaarden. De baan die u krijgt aangeboden, hoeft dus niet altijd passend te zijn bij uw kennis- en ervaringsniveau.

  Hoogte bijstandsuitkering

  De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. De bijstandsuitkering wordt halfjaarlijks (1 januari en 1 juli) aangepast door de Rijksoverheid. Bekijk de actuele uitkeringsbedragen.

  Jonger dan 27 jaar?

  Bent u jonger dan 27 en wilt u een bijstandsuitkering? Voordat u bijstand kunt aanvragen moet u eerst 4 weken zelf naar werk of een opleiding zoeken. De 4 weken gaan in nadat u zich bij de gemeente gemeld hebt voor bijstand. Hebt u geen werk of opleiding gevonden in die 4 weken, dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

  Pensioengerechtigden

  Bent u pensioengerechtigd en heeft u onvoldoende recht voor AOW-uitkering (Algemene ouderdomswet) opgebouwd, dan kunt u bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) een aanvullende uitkering via de AIO (Aanvullende inkomensvoorziening ouderen) aanvragen.

 • Ook interessant voor u?

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-geldzaken

 • Wetgeving