Brandveiligheid, melding of vergunning

 • Informatie

  Vergunning of melding?

  Doe via het Omgevingsloket online een vergunningscheck om na te gaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt de aanvraag dan direct online indienen (met uw DigiD of eHerkenning).

  Vergunningcheck en aanvraag via Omgevingsloket online

  Vergunning aanvragen

  Dien de aanvraag ruim van tevoren in. U mag het gebouw namelijk niet gebruiken voordat u de vergunning hebt.

  De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

  Melding doen

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken. De gemeente kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. 4 weken na de melding mag u het gebouw gebruiken.

  Wat u nodig hebt

  • Als ondernemer hebt u eHerkenning en het KvK-vestigingsnummer nodig.
  • Als particulier hebt u uw DigiD nodig.

  Kosten

  De tarieven vindt u terug in de tarieventabel van de geldende legesverordening.

 • Goed om te weten

  Vergunning

  In de volgende gevallen vraagt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan:

  • U biedt slaapplekken aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, ziekenhuis of verpleegtehuis.
  • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.
  • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen aanwezig met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld bij een dagopvang.

  Let op! Als u geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvraagt, terwijl dit wel had gemoeten, bent u strafbaar.

  Melding

  Als er minstens 50 personen bij elkaar zijn, doet u een melding voor brandveilig gebruik. Dit doet u bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • Onderwijs voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen: onderwijsgebouwen voor voortgezet onderwijs.
  • Lichte industrie, bijvoorbeeld een loods, stal of tuinbouwkas.
  • Kantoor, bijvoorbeeld een bankgebouw, gemeentehuis of provinciehuis.
  • Bijeenkomsten in bijvoorbeeld een congrescentrum, kerk, wijkgebouw of theater.
  • Zwembaden, sportzalen, sporthallen of fitnesscentra.
  • Een winkelcentrum, warenhuis, supermarkt, stationsgebouw of een winkel bij een tankstation.

  Wat is tijdelijke bouw?

  De regels voor brandveilig gebruik zijn landelijk geregeld in het Bouwbesluit 2012. Deze regels gelden alleen voor bouwwerken. Bij tijdelijke bouw kunt u denken aan:

  • bouwketen (bij verbouwingen)
  • grote tenten (bij bijvoorbeeld evenementen)
  • noodwoningen en kantoorruimtes (portacabin)

  Het kan van geval tot geval verschillen of tijdelijke bouw een bouwwerk is.

 • Icon

  fa fa-fire-extinguisher

 • Wetgeving