Buurtpreventie

 • Informatie

  Steeds meer buurten in Nederland maken met WhatsApp een BuurtApp aan voor veiligheid in hun buurt. Een BuurtApp is gericht op het signaleren van verdachte situaties in de buurt en zijn een paar extra ogen en oren. Als iemand binnen de groep een verdachte situatie of persoon signaleert, belt hij eerst 112 en stuurt daarna een bericht in de BuurtApp. Zo ontvangt elk lid van de BuurtApp de melding en is op de hoogte van de verdachte situatie. Ondertussen kan de politie tot eventuele actie overgaan. Ook in onze gemeente groeit het aantal buurten met een BuurtApp.

  Wij zijn positief over dit fenomeen, maar nemen niet zelf het initiatief tot het opzetten ervan in buurten. Buurten die een groep willen oprichten, kunnen uitleg en informatie krijgen van de wijkagent (wat wel/niet doen, hoe de groep beheren etc). Bel hiervoor met 0900-8844 en vraag naar de wijkagent van uw wijk.

  Weergave buurtpreventie verkeersbordBuurtApp actief in uw wijk? Vraag verkeersbord en stickers aan

  Veel wijken willen buurtpreventie borden plaatsen. Om hierin eenheid binnen Bronckhorst te bewaren en daarmee de duidelijkheid te vergroten, heeft de gemeente hiervoor eigen verkeersborden laten maken. Het is niet toegestaan eigen borden te gebruiken in de openbare ruimte. De gemeente stelt ook (gratis) stickers beschikbaar voor op de brievenbus. De stickers en borden zijn bedoeld als waarschuwingsmiddel.

  Stickers en/of verkeersborden aanvragen (met DigiD)

  Kosten

  Van de wijk wordt een bijdrage gevraagd van € 25,- per bord. De aanvrager ontvangt hiervoor een rekening. (De kostprijs van de borden incl. bevestigingsmaterialen is € 50,-. De gemeente draagt hiervan de helft bij). 

  Lees de informatie onder 'Goed om te weten' voor tips rondom de BuurtApp.

  Hoe lang het duurt

  Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om bijvoorbeeld het aantal borden af te stemmen en de plaatsing daarvan, of om de aflevering van de stickers met u te bespreken.

 • Goed om te weten

  Benieuwd of uw wijk aan buurtpreventie via WhatsApp doet? Neem dan een kijkje op de kaart van WABP.nl

  Tips en spelregels

  Bij een BuurtApp is voor elke wijk een beheerder nodig. Veel wijken houden een informatieavond over dit onderwerp waarbij buurtbewoners zich kunnen aanmelden. Vaak is de wijkagent bereid op zo'n avond een toelichting te geven wanneer je nu wel en niet de BuurtApp inzet. Wijkagenten nemen geen deel aan de BuurtApp, maar vaak zijn zij voor de beheerders wel aanspreekpunt. Maak daarover samen met de wijkagent duidelijke afspraken.

  Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. Daarom is het goed samen afspraken te maken. Een aantal landelijke tips en regels geven we u vast mee.

  Minimumleeftijd

  Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak, stel een minimumleeftijd van 18 jaar in

  Aantal deelnemers

  In een WhatsAppgroep kunnen 256 personen deelnemen. Voor een BuurtApp is dat behoorlijk veel. Tip is dit te beperken tot 40 maximaal 50 deelnemers. Splits een wijk eventueel op naar kleinere BuurtApps. Het is handig om de beheerder van de naastgelegen wijken te laten deelnemen, hij/zij kan dan belangrijke informatie tussen de groepen uitwisselen. Het bereik van uw BuurtApp wordt hierdoor groter.

  Verdachte situaties/heterdaad: bel 112

  Een BuurtApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, te melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid. Speel nooit voor eigen rechter. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie. Let daarom ook op welke berichtgeving u in de BuurtApp doet.

  Heeft u 112 gebeld? Laat dit dan weten in de BuurtApp, dit voorkomt dat iedereen gaat bellen

  Bericht zetten op BuurtApp?

  Gebruik de Whatsapp volgens de SAAR methode:

  • S = Signaleer
  • A = Alarmeer 112
  • A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)
  • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

  De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon. Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

  Delen van foto’s

  Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

  Geen overbodige berichten

  Een BuurtApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt. Het is dus raadzaam om de BuurtApp alleen als alarmsysteem te gebruiken. Voor gezelligheid kan uiteraard een tweede groep worden geopend.