Contactpersoon voor bedrijven

 • Informatie

  De contactpersoon voor bedrijven adviseert over algemene economische zaken, bevordert de economische bedrijvigheid en acties gericht op werving van bedrijven, stimuleert ondernemerschap en bedrijfsverplaatsingen. Verder onderhoudt hij contacten en geeft voorlichting aan gevestigde bedrijven en bedrijven die zich binnen de gemeente of de Achterhoek willen vestigen. De gemeente Bronckhorst neemt daarom ook deel aan het project IkStartSmart voor startende ondernemers wat uitgevoerd wordt door de Kamer van Koophandel en Provincie Gelderland.

  De gemeente Bronckhorst hecht veel belang aan een goed ondernemersklimaat in de gemeente en de Achterhoek. Daarom brengt het college van de gemeente Bronckhorst regelmatig een bedrijfsbezoek bij de ondernemers van de gemeente en is er periodiek overleg met de belangenverenigingen. Daarnaast is de contactpersoon voor bedrijven actief betrokken bij de werkgroepen over het Keurmerk Veilig Ondernemen.

  Gert Jan Mugge is voor u de contactpersoon voor bedrijven bij de gemeente Bronckhorst.

  Voor u, als ondernemer, is hij de aangewezen persoon bij vragen of opmerkingen. Hij komt graag naar u en uw bedrijf toe. U kunt Gert Jan op werkdagen bereiken op tel. (0575) 75 05 42 of stuur hem direct een e-mail:

  Mail de contactpersoon voor bedrijven

  De bedrijvencontactfunctionaris staat voor u klaar!

 • Icon

  fa icon-vragen