Dorpsbelangenorganisaties (Dbo's)

 • Informatie

  De gemeente Bronckhorst betrekt u als inwoner graag bij ontwikkelingen die spelen in uw woonomgeving. Helaas kunnen wij hierover niet altijd met alle inwoners persoonlijk in gesprek gaan. Daarom overleggen wij in ieder geval met dorpsbelangenorganisaties (Dbo’s). De dorpsbelangenorganisatie kunt u zien als een belangenbehartiger names een buurt, kern of dorp richting de gemeente. De gemeente en de Dbo's hebben hier afspraken over gemaakt, deze vindt u onder het tabje 'Bijlagen'.

  Neem contact op met uw Dbo!

  Bent u nieuw komen wonen in één van de Bronckhorster dorpen? Of hebt u tips of ideeën voor uw buurt of zijn er situaties in de buurt die volgens u verbeterd kunnen worden? Neem eens contact op met de dorpsbelangenorganisatie bij u in de buurt. Zij helpen u graag verder! Het gaat dan wel om situaties die voor de hele buurt iets betekenen en niet alleen voor een enkele persoon. Een overzicht van de Dbo's in Bronckhorst vindt u onder het tabje 'Goed om te weten'.

  Wat doet een dorpsbelangenorganisaties (Dbo)?

  Een dorpsbelangenorganisatie:

  • behartigt de gezamenlijke belangen van de bewoners van een buurt, kern of dorp. Het gaat dan om zaken die de leefbaarheid in de buurt of in het dorp behouden of verbeteren
  • organiseert een Dbo bijeenkomsten voor haar buurt of dorp om te weten wat er leeft
  • overlegt regelmatig met de gemeente over deze gezamenlijke buurtbelangen
  • geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen in hun buurt
  • speelt signalen uit de buurt door naar de gemeente. De gemeente houdt de Dbo’s op de hoogte van haar plannen
  • heeft ook vaak nauw contact met andere verenigingen en organisaties in de buurt en werkt met hen samen aan projecten en (feestelijke) activiteiten

  Een Dbo is geen politieke partij of een extra bestuurslaag van de gemeente. Het zijn groepen bewoners die belangeloos veel energie en tijd steken in activiteiten en projecten voor een prettige woonomgeving.

  Aanspreekpunt bij gemeente voor Dbo's

  De gebiedsambtenaren zijn het vaste aanspreekpunt voor de communicatie tussen dorpsbelangenorganisaties en gemeentelijke organisatie. Zij hebben een coördinerende en verwijzende rol. Lees meer over deze gebiedsambtenaren op de pagina 'Gebiedsambtenaren'.

 • Goed om te weten

  Overzicht van dorpsbelangenorganisaties in Bronckhorst?

  Baak

  Baaks belang: www.baaksbelang.nl

  Bronkhorst

  Belangengroep Stad Bronkhorst: belangengroepstadbronkhorst@gmail.com

  Drempt

  Dorpsraad Drempt: www.drempt.info/dorpsraaddrempt/

  Halle

  Halle's Belang: http://www.hallesbelang.nl/

  Halle-Heide

  Belangenvereniging Halle-Heide: www.halle-heide.nl

  Hummelo

  Dorpsraad Hummelo: www.hummelo.nl/dorpsraad

  Keijenborg

  Dorpsraad Keijenborg: www.keijenborg.info

  Keppel en Eldrik

  Dorpsraad Keppel en Eldrik: www.inkeppel.nl

  Kranenburg

  Kranenburgs belang: www.kranenburgsbelang.nl

  Olburgen - Rha

  Stichting Belang Olburgen-Rha: www.olburgen-rha.nl

  Steenderen

  Steenderens Belang: www.steenderensbelang.nl

  Toldijk

  Toldieks Belang: www.toldieksbelang.nl

  Varssel

  Dorpsbelangenorganisatie Varssel: www.varssel.nl

  Veldhoek

  Veldhoeks Belang, www.veldhoeksbelang.nl 

  Velswijk

  Buurtvereniging Velswijk: www.velswijk.nl

  Vorden

  Stichting Vordens Belang: www.facebook.com/vordensbelang

  Wichmond - Vierakker

  Dorpsbelang Wichmond-Vierakker: https://wichmondvierakker.nl

 • Bijlage(n)

 • Icon

  fa icon-burgers