Energietoeslag

 • Informatie

  De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming in de energiekosten, de energietoeslag. De hoogte van de energietoeslag is € 1.300,- per huishouden en is aan te vragen voor het jaar 2022 en 2023.

  Komt u in aanmerking voor de toeslag? Dan proberen wij deze binnen 8 weken nadat we uw aanvraag hebben ontvangen uit te betalen.

  Wat zijn de voorwaarden?

  Aanvragen voor energietoeslag kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2023. De energietoeslag is € 1.300,00 per huishouden per jaar (2022 en 2023). Is uw inkomen lager dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm dan heeft u recht op de energietoeslag.

  LET OP: Uw huur- en zorgtoeslag worden door de gemeente niet gezien als inkomen.

  Inkomensgrenzen voor toeslag

  Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd
  Alleenstaand € 1.361,- € 1.514,-
  Alleenstaande ouder € 1.750-
  Samenwonend/getrouwd € 1.944,- € 2.051,-
  Gezinssamenstelling 18, 19, 20 jaar
  Alleenstaand/alleenstaande ouder € 336,-
  Samenwonend/getrouwd zonder kinderen € 672,-
  Samenwonend/getrouwd met kinderen € 1061,-

  Inkomens in de tabel betreffen netto bedragen

  WSNP of minnelijke schuldenregeling

  Bent u 18 jaar of ouder bent, woonachtig in de gemeente Bronckhorst en heeft u een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor de energietoeslag als u voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:

  • U en/of uw partner vallen onder een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) traject. U toont dit aan met een kopie van de rechterlijke uitspraak WSNP.
  • U heeft een minnelijke schuldregeling via de Stadsbank. U toont dit aan met een kopie van de schuldhulpregelingsovereenkomst met de Stadsbank.

  Als uw aanvraag voor een minnelijk traject is afgewezen en er wordt een WSNP aangevraagd kunt u ook in aanmerking komen. Dit toont u aan met een kopie van de afwijzingsbrief van een schuldenregeling van de Stadsbank waarin staat dat een WSNP traject aangevraagd wordt.

  Aanvraagformulier energietoeslag

  Let op: Krijgt u geen automatische betaling van de energietoeslag? U kunt vanaf 20 april 2022 zelf een aanvraag doen bij de gemeente Bronckhorst voor de energietoeslag. Bij de aanvraag van de energietoeslag bent u verplicht een volledig overzicht aan te leveren van al uw bankafschriften van de laatste maand, met daarop zichtbaar al uw inkomensgegevens ook moet de afschrijving van uw energienota zichtbaar zijn. Ook van uw eventuele partner/huisgenoten van 21 jaar en ouder hebben wij de inkomensgegevens nodig.

  • U en/of uw partner valt onder een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) traject. U toont dit aan met een kopie van de rechterlijke uitspraak WSNP.
  • U heeft een minnelijke schuldregeling via de Stadsbank. U toont dit aan met een kopie van de schuldhulpregelingsovereenkomst met de Stadsbank.
  • Als uw aanvraag voor een minnelijk traject is afgewezen en er wordt een WSNP aangevraagd kunt u ook in aanmerking komen. Dit toont u aan met een kopie van de afwijzingsbrief van een schuldenregeling van de Stadsbank waarin staat dat een WSNP traject aangevraagd wordt.

  Ontvangt u al een uitkering van de gemeente? Dan zijn uw financiële gegevens al bij ons bekend en zijn deze bewijsstukken niet nodig.

  Bent u zelfstandig ondernemer?

  Heeft u inkomen als zelfstandige en wil u de energietoeslag aanvragen voor uw eigen huishouden? Dan vragen wij u om aanvullende gegevens

  • Aangifte inkomstenbelasting vorig jaar;
  • Kolommenbalans dit jaar;
  • Zes maanden afschriften over de zakelijke rekening.

  Wij hebben deze gegevens nodig om uw inkomen als zelfstandig ondernemer correct vast te stellen.

  LET OP: De energietoeslag is een tegemoetkoming voor huishoudens, niet voor ondernemingen.

  Ga naar aanvraagformulier Energietoeslag

  Tip! Zet de gegevens vast klaar op uw computer. Dan kunt u deze direct meesturen.

  Tip! Wanneer u in aanmerking komt voor de energietoeslag en kinderen onder de 18 jaar hebt, is de kans groot dat u ook gebruik kunt maken van het Kindpakket. Lees daarvoor de informatie op de pagina Kindpakket. U kunt zich dan ook direct aanmelden via het aanmeldformulier.

  Hulp bij geldzaken en schulden

  Het kan zijn dat u nu al in financiële problemen raakt. Neem dan contact op met Vroeg Eropaf, via vroegeropaf@bronckhorst.nl of via tel. (0575) 75 02 78. Samen met u kijken we of we een oplossing kunnen vinden.

  Wanneer krijgt u bericht?

  Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u binnen 8 weken bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien vragen we u om extra informatie.

  Worden uw gegevens gecontroleerd?

  Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

  Hebt u vragen over de energietoeslag?

  Neem dan contact op met de gemeente.

 • Lokale regelgeving