Evenementenportalen

 • Informatie

  Op het evenementenportaal in een bepaalde kern, kunt u plaatselijke activiteiten en evenementen in die kern aankondigen. Denk hierbij aan braderieën, kermissen en kooruitvoeringen. Het aankondigen van activiteiten voor individuele bedrijven met commerciële doeleinden is niet mogelijk.

  Plaatsen van een activiteit op het portaal

  De evenementenportalen zijn in bruikleen gegeven aan lokale beheerders. Plaatsing van uw evenement op de portalen gebeurt in volgorde van aanmelding bij de beheerder. De beheerders stellen de regels op hoe lang u voor een activiteit van de borden gebruik kunt maken en wanneer de borden weer verwijderd moeten worden.

  Wilt u gebruik maken van een evenementenportaal? Dan kunt u daarvoor contact opnemen met de beheerder van dat portaal.

  Beheerders evenementenportalen per kern
  Kern Beheerder Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres / website
  Baak Baaks Belang Dhr. F. Janssen 06 10 94 26 42 fons-dianne@hetnet.nl
  Drempt YouPrinting Dhr. B. Pelgrom (088) 04 42 22 2 info@youprinting.nl
  Halle Halles Belang Dhr. C. Aaldering (0314) 63 11 82
  Halle Heide Stichting Dorpshuis Halle-Heide Dhr. Lucassen 06 20 52 53 53 fam.lucassen@planet.nl
  Hengelo Hengelose Ondernemersvereniging Dhr. R. Beunk
  Dhr. R. Wiendels
  (0575) 46 38 28
  (0575) 46 25 47
  reint.beunk@upcmail.nl
  Hummelo Dorpswerkgroep Hummelo Dhr. K.M.J. Lourens (0314) 38 18 77 k.lourens2@kpnplanet.nl
  Keijenborg Stichting Schuttersgilde St. Jan Keijenborg Dhr. E. te Stroet (0575) 46 21 30 kermis@schuttersgildestjan.nl
  Keppel Dorpsraad Keppel-Eldrik Dhr. M. Meester 06 51 57 96 50 dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com
  Kranenburg Kranenburgs Belang Dhr. H Smit 06 11 42 73 48 h.smit24@chello.nl
  Steenderen Café Hotel Zaal Heezen Dhr. G. Heezen (0575) 45 12 04 info@hotelheezen.nl
  Toldijk Toldieks Belang Dhr. G. Garritsen (0575) 44 13 83
  Velswijk Voor Velswijk Door Velswijk Dhr. P. Posthuma draejer@velswijk.nl
  Vierakker - Wichmond Dorpsbelang Wichmond - Vierakker Dhr. W. Dijkstra (0575) 43 18 05 secretariaat@wichmondvierakker.nl
  Vorden Vordense Ondernemersvereniging Dhr. G. Harmsen (0575) 55 14 86
  Zelhem Ondernemersvereniging Zelhem Aanvragen via website www.bozelhem.nl/portaalbord

 • Icon

  fa fa-map-signs