Exploitatieovereenkomst

 • Informatie

  In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen. Bijvoorbeeld riolering, wegen, verlichting en het bouwrijp maken van grond.

  De gemeente maakt afspraken hierover met projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld wie de kosten betaalt voor de aanleg van de voorziening.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

 • Icon

  fa icon-vergunning

 • Wetgeving