Exploitatievergunning horecabedrijf

  • Informatie

    Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren is in een aantal gemeenten een exploitatievergunning nodig. In de gemeente Bronckhorst is de exploitatievergunningplicht voor de horeca niet in de Algemene plaatselijke verordening opgenomen. Voor het exploiteren van een horecabedrijf is geen exploitatievergunning nodig.

  • Icon

    fa icon-vergunning