Familiegroepsplan

 • Informatie

  In uw gezin spelen meerdere opvoedproblemen en u wilt graag de situatie thuis voor uw kind(eren) verbeteren. Met een familiegroepsplan brengt u alle problemen in kaart en kijkt u hoe u deze kunt oplossen. Tijdens een afspraak met een consulent van het sociaal team bespreekt u samen uw familiegroepsplan. Ook familieleden of andere mensen in uw omgeving kunnen helpen bij het maken van een plan. Zo denken zij mee aan een oplossing.

  Wanneer gebruikt u een familiegroepsplan?

  U en uw kind(eren) kunnen om allerlei redenen hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld door opgroei- en opvoedproblemen, een ernstige beperking of psychische problemen bij uw kind. U, uw familie en mensen in uw omgeving (het sociale netwerk) krijgen hierbij eerst de kans om samen een plan te maken. U kunt een familiegroepsplan ook maken als uw kind te maken heeft met kinderbescherming. U moet dan wel het ouderlijk gezag hebben over uw kind.

  Waarom is een familiegroepsplan belangrijk?

  Het familiegroepsplan helpt u om 'beter' hulp te vragen en te organiseren. U denkt door het plan al na over wat u en uw gezin anders willen. Een familiegroepsplan geeft u, uw gezin en uw sociale netwerk meer verantwoordelijkheid en meer controle. Uw sociale netwerk bestaat niet altijd uit familie: het is ook mogelijk bijvoorbeeld een leraar of bevriende buur te betrekken.

  Het plan hoeft niet aan bepaalde eisen te voldoen. U bepaalt zelf hoe u het opstelt en hoe het eruitziet. In de bijlage hieronder vindt u een voorbeeld van een familiegroepsplan.

  Niet verplicht

  Het maken van een familiegroepsplan is niet verplicht.

 • Bijlage(n)