Gehandicaptenparkeerkaart

 • Informatie

  Met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. De gemeente verstrekt gehandicaptenparkeerkaarten. 

  Bepalen of u in aanmerking komt

  Vraagt u voor het eerst bij de gemeente Bronckhorst een parkeerkaart aan of is uw huidige kaart voor minder dan 5 jaar afgegeven, dan kijken we of er voldoende informatie over uw (lichamelijke) situatie bekend is om te bepalen of de kaart verstrekt kan worden. Is dat niet het geval? Dan sturen we uw aanvraag door naar Ausems en Kerkvliet (AenK) (www.aenk.nl), de medische beoordelingsinstantie waarmee wij samenwerken.

  AenK adviseert de gemeente om wel of niet een gehandicaptenparkeerkaart te verstrekken. Bij dit onderzoek worden uw persoonlijke omstandigheden meegewogen. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig, vaak wordt volstaan met het stellen van vragen. Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist, neem dan informatie daarover mee om uw aanvraag te onderbouwen (denk hierbij aan afspraken- of medicijnoverzichten).

  Aanvragen van uw eerste GPK

  U kunt de gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen.

  Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen (met DigiD)

  Wat u nodig hebt

  Krijgt u een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) toegewezen, dan moet u die persoonlijk ophalen bij de gemeente. Daarbij hebt u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een recente kleuren pasfoto

  Wat het kost

  Voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn verschillende kosten mogelijk:

  • bij toekenning zonder medisch advies: € 46,10
  • bij toekenning inclusief standaard medisch advies: € 174,80
  • bij toekenning inclusief uitgebreid medisch advies: € 267,90

  Als u een aanvraag indient en deze wordt afgewezen zijn de volgende bedragen verschuldigd:

  • in geval er een keuring is geweest met een medisch rapport: € 129,30
  • in geval er een keuring is geweest met een uitgebreid medisch rapport: € 222,40

  Medische keuring

  De medische keuringen vinden plaats bij het Buurtplein, Terborgseweg 21, 7001 GM Doetinchem.

 • Goed om te weten

  De parkeerkaart staat op naam van een persoon. De kaart staat niet op kenteken. U kunt de kaarten voor elke auto gebruiken. De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Dit zijn de gehandicaptenparkeerkaarten die u kunt aanvragen:

  • bestuurderskaart: u kunt zelf auto rijden en u kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
  • passagierskaart. U kunt deze kaart aanvragen als u of uw kind aan de volgende criteria voldoet:
   • U of uw kind kan door een medische beperking niet langer dan 10 minuten alleen gelaten worden, waardoor er sprake is van een continue afhankelijkheid van een chauffeur.
   • U of uw kind bent/is lichamelijk beperkt en hebt een aantoonbare langdurige loopbeperking, waardoor u niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
  • instellingenkaart: de instelling waar u verblijft kan voor de bewoners een instellingenkaart aanvragen.

  U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

  Kosten als u niet verschijnt op de afspraak met de medisch adviseur

  Als u zonder bericht van verhindering niet op de afspraak met de medisch adviseur komt, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • bij een afspraak voor een standaard medisch advies: € 125,00
  • bij een afspraak voor een uitgebreid medisch advies: € 175,00

  Als u een geldige reden heeft voor het wegblijven bij de afspraak, dan wordt het bedrag niet in rekening gebracht.

 • Ook interessant voor u?

 • Icon

  fa icon-mindervalide

 • Wetgeving