Gemeente aansprakelijk stellen

 • Informatie

  Heeft u schade door bijvoorbeeld gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? Dan kunt u eventueel de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U moet daarbij bewijzen dat u schade heeft geleden doordat  de gemeente iets niet goed heeft gedaan.

  Gemeente Bronckhorst online aansprakelijk stellen (DigiD)

  Woont u in het buitenland en heeft u een eID? Gebruikt u dan het formulier 'Aansprakelijk stellen gemeente (met eID)' om gemeente Bronckhorst aansprakelijk te stellen.

  Wat u nodig hebt bij het invullen van het formulier

  • bewijs van de opgelopen schade, bijvoorbeeld een foto
  • indien mogelijk een foto van de omgeving van de schadelocatie
  • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s)
  • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
  • rekeningnummer (IBAN) en de naam waarop de rekening staat waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort

  U kunt ook zelf een brief schrijven waarin u de gemeente aansprakelijk stelt, waarbij u bovengenoemde informatie meestuurt.  

  Wat gebeurt er na ontvangst van de aansprakelijkstelling?

  • u ontvangt een schriftelijke bevestiging met een kenmerk
  • de gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u dan (meestal binnen 2 weken) een brief
  • u krijgt (meestal binnen 6 weken nadat alle informatie compleet is) bericht of de gemeente een standpunt heeft kunnen bepalen of dat er meer tijd nodig is
  • als de gemeente uw aansprakelijkstelling erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding
  • als de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg
  • de gemeente vraagt bij bepaalde aansprakelijkheidstellingen de verzekeringsmaatschappij de afhandeling over te nemen
 • Wat u nodig hebt

  • Bewijs van de opgelopen schade. 
  • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een rekening van de reparatie.
  • Verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond. Bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk.
  • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring. 
  • Eventueel foto's. 

  De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht. 

 • Hoe lang het duurt

  Nadat alle informatie compleet is, krijgt u binnen 6 weken bericht of de gemeente:

  • het wel of niet eens is met uw schadeclaim of,
  • dat er meer tijd nodig is om dit te beoordelen.
 • Icon

  fa fa-balance-scale

 • Wetgeving