Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

 • Informatie

  Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden.

  Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen dat de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden, zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen, van goede kwaliteit zijn. Denk bij bouwstoffen aan:

  • beton;
  • asfalt;
  • dakpannen;
  • bakstenen.

  In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwmaterialen u moet melden.

  Stap 1: bepaal of u een melding moet doen

  Het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt, moet de melding doen. Dit hoeft echter niet in de volgende situaties:

  • minder dan 50 m3 schone grond gebruiken
  • baggerspecie verspreiden op het aangrenzend perceel
  • eigen grond of baggerspecie in landbouwbedrijf gebruiken of opslaan
  • bouwstoffen die niet vervuild zijn gebruiken of opslaan

  Stap 2: bepaal wanneer u de melding moet doen

  • gebruikt u met uw bedrijf vervuilde bouwstoffen? Dan meldt u dit uiterlijk 30 dagen van tevoren
  • gebruikt u met uw bedrijf schone grond? Dan meldt u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren
  • gaat u met uw bedrijf een tijdelijk depot voor grond of bagger oprichten of andere grote werken uitvoeren? Vraag dan aan de gemeente wanneer u dit moet melden

  Stap 3: de melding doen

  Doe de melding bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • soort, hoeveelheid en kwaliteit van de bouwmaterialen
  • adresgegevens van het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt
  • plaats waar u de bouwmaterialen gebruikt
  • datum waarop u de bouwmaterialen gebruikt
  • plaats waar de bouwmaterialen vandaan komen

  Grond, bagger en bouwstoffen melding doen bij Meldpunt Bodemkwaliteit

 • Icon

  fa icon-bouwprojecten

 • Wetgeving