Horeca-activiteit, ontheffing of kennisgeving

 • Informatie

  Wilt u als horecabedrijf alcohol verstrekken bij een evenement, een keer langer open zijn, meer geluid produceren dan is toegestaan of als para commercieel horecabedrijf alcohol schenken bij een bijeenkomst van persoonlijke aard? Voor deze activiteiten heeft u een ontheffing nodig of moet u een kennisgeving indienen. Aan een kennisgeving zijn geen kosten verbonden.

  Logo DigiDU kunt de ontheffing of kennisgeving direct online aanvragen. U heeft daarbij de keuze dit mét of zonder DigiD te doen. Voordeel van gebruik van DigiD is dat u de gegevens op een veilige wijze verstuurt en dat uw eigen gegevens al voor u ingevuld worden. Maak uw keuze uit onderstaande formulieren.

  Ontheffing of kennisgeving met of zonder DigiD

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. 

 • Goed om te weten

  Alcoholvergunning

  U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café of restaurant. U hebt dan wel een alcoholvergunning (voorheen drank- en horecavergunning) nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwak alcoholische drank verkopen, zoals bier en wijn. Meer informatie vindt u op de pagina Alcoholvergunning.

  Ontheffing Drank- en Horeca

  Meestal mogen alleen horecabedrijven met een alcoholvergunning alcohol schenken. Wilt u bij een evenement alcohol verkopen, zoals bier, wijn, port of sherry? Dan moet u een ontheffing aanvragen. U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) verkopen. De persoon die de leiding heeft over het alcohol schenken:

  • is minimaal 21 jaar
  • is van goed gedrag

  Wilt u alcohol schenken op een besloten feest? Dan hoeft u geen alcoholvergunning of ontheffing aan te vragen.

  Tijdelijke ontheffing sluitingstijden

  U kunt de gemeente vragen een keer langer open te mogen zijn met uw horecabedrijf. Wij verlenen de ontheffing alleen in zeer bijzondere omstandigheden zoals nieuwjaarsnacht en koningsnacht.

  Een horecabedrijf moet voor bezoekers gesloten zijn op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 06.00 uur, en op zaterdag en zondag tussen 02.00 uur en 06.00 uur. Horecabedrijven die deelnemen aan het horecaconvenant mogen op zaterdag en zondag na 02.00 uur geen nieuwe bezoekers toelaten. Het op dat moment in de inrichting aanwezige publiek mag tot uiterlijk 04.00 uur in de horecaonderneming verblijven. Deze horecaondernemingen dienen vervolgens tussen 04.00 en 06.00 uur voor het publiek gesloten te zijn.

  Kennisgeving incidentele festiviteiten

  Een horecabedrijf mag maximaal 12 keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. Voor bijvoorbeeld een muziekoptreden bij een café, een personeelsfeest van uw horecabedrijf of een toernooi van uw sportvereniging moet u dan twee weken van tevoren een melding indienen bij de gemeente.

  U meldt uw festiviteit bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • omschrijving van activiteiten
  • datum en tijdstip
  • verwachte geluidsproductie (soort, tijd en plaats)

  Melding bijeenkomst van persoonlijke aard

  Dorpshuizen, dorpscentra, cultuurhuizen en ontmoetingscentra mogen maximaal 12 keer per jaar alcohol schenken bij bijvoorbeeld verjaardagsfeesten en bruiloften. Bij deze feesten mogen dan niet meer dan 50 personen aanwezig zijn. Overige voorwaarden hierbij zijn:

  • uiterlijk drie werkdagen voor de bijeenkomst moet de activiteit bij de gemeente met een e-formulier (te vinden onder 'Hoe het werkt') worden gemeld
  • de instelling vermeldt op een overzichtelijke wijze op de eigen website een overzicht van de bijeenkomsten. Dit overzicht moet minimaal tot één jaar na het verstrijken van een kalenderjaar op de website zichtbaar blijven
  • een bevestiging van de melding (deze ontvangt u via de mail na verzending van het e-formulier) is tijdens bijeenkomsten op papier aanwezig of digitaal beschikbaar
 • Icon

  fa fa-coffee