Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

 • Informatie

  Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

  De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

  • zelf uw huishouden doen
  • verplaatsen in en om uw woning
  • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
  • normaal gebruikmaken van uw woning
  • andere mensen ontmoeten

  Stel uw vraag

  U kunt met uw vragen terecht bij één van de sociale teams. U kunt uw vraag op verschillende manieren stellen: binnenlopen, bellen, chatten, contactformulier invullen.

  Naar de contactmogelijkheden

  Hoe het werkt

  • In een gesprek bekijkt u samen met de consulent wat voor u de beste oplossing is. Misschien kunt u zelf een oplossing regelen, of kunnen mensen in uw omgeving u helpen. Als de oplossing een voorziening is, dan geldt uw melding als een aanvraag voor die voorziening.
  • De gemeente bekijkt of u voor een voorziening bij andere instanties terecht kunt, zoals uw zorgverzekeraar. Ook wordt gekeken in welke mate ondersteuning wordt geboden. Bij de bepaling hiervan speelt de noodzaak van de voorziening een rol.
  • Bij de beoordeling kan de gemeente een onafhankelijke instantie vragen u te keuren. Een medisch adviseur neemt hiervoor contact met u op. De keuring is om te bepalen of u tot de doelgroep behoort. Meestal neemt de gemeente het advies van de keuring over.
  • U ontvangt thuis een beschikking (brief) met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

  Wat het kost

  Bij toekenning van een voorziening wordt er mogelijk een eigen bijdrage van u gevraagd. Deze bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en bedraagt maximaal € 19,00 per maand. Voor meer informatie over het CAK kunt u terecht op de website www.hetcak.nl.

  Let op: wilt u een storing melden aan een Wmo-hulpmiddel?

  Storingen aan scootmobielen, rolstoelen en tilliften kunt u melden bij de gemeente. Gebruikt u hiervoor SlimMelden en selecteer daar uw locatie en de hoofdcategorie 'Wmo hulpmiddelen'. Bij spoed kunt u bellen met de gemeente (0575) 75 02 50.

 • Goed om te weten

  De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst of rolstoelpool.

  Als dit niet voldoende is, dan kan de gemeente u individuele hulp geven, zoals:

  • hulp in het huishouden
  • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
  • een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
  • een indicatie voor vervoer via ZOOV
  • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
  • begeleiding
  • opvang

  Persoonsgebonden budget

  In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. U kunt de specifieke hulp dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze. De consulent van het sociale team kan u vertellen of daarvoor in aanmerking komt.

  Hulp door familie, vrienden en buren

  Bij het bepalen van de noodzaak van huishoudelijke hulp speelt de gebruikelijke zorg een belangrijke rol. Gebruikelijke zorg wil zeggen dat als de hulpvrager huisgenoten heeft van hen verwacht wordt dat zij het huishoudelijk werk overnemen. Dit hangt uiteraard van allerlei persoonlijke omstandigheden af en zal altijd maatwerk zijn. Hulp van kinderen die niet in hetzelfde huis wonen, vrienden of buren is niet verplicht. We kunnen u wel vragen of mensen in uw omgeving u willen helpen. Als die hulp beschikbaar is, is minder professionele hulp nodig.

  Keuze zorgaanbieder

  In de meeste gevallen heeft u de mogelijkheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen uit de gecontracteerde zorgaanbieders. De gemeente sluit alleen een contract af met een zorgaanbieder als deze aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet.

  De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst of rolstoelpool.

  Als dit niet voldoende is, dan kan de gemeente u individuele hulp geven, zoals:

  • hulp in het huishouden
  • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
  • collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
  • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
  • begeleiding
  • opvang
  • beschermd wonen

  De gemeente kan u ook een geldbedrag geven. U kunt de hulp die u nodig hebt dan zelf betalen.

  Voor een Wmo-voorziening is een eigen bijdrage verschuldigd. U betaalt nooit meer dan de kostprijs (incl. onderhoudscontracten). Die wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. Uw eigen bijdrage bedraagt in 2020 maximaal € 19,00 per 4 weken. Dit is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. U kunt meer informatie vinden op www.hetcak.nl.

 • Ook interessant voor u?

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa  icon-zorg

 • Wetgeving