Huwelijk en geregistreerd partnerschap

 • Informatie

  Het huwelijk en geregistreerd partnerschap regelen voor de partners de wettelijke kant van het samenleven. Waar in de tekst verder wordt gesproken over huwelijk of trouwen, wordt tevens bedoeld geregistreerd partnerschap of laten registreren van het partnerschap.

  Als u wilt trouwen in de gemeente Bronckhorst:

  1. heeft u de keuze uit meerdere trouwlocaties elk met hun eigen charme. Bespreekt u eerst daar datum en tijd. Ook is het mogelijk om op een zelf gekozen locatie te trouwen, neem in dat geval eerst contact met ons op over de voorwaarden, tel. (0575) 75 02 50.
  2. heeft u de keuze uit meerdere trouwambtenaren, zij verzorgen de ceremonie op een persoonlijke en creatieve manier, afgestemd op uw wensen.
  3. moet u beiden een melding van uw voorgenomen huwelijk indienen. De meldingsformulieren die u daarvoor kunt gebruiken sturen wij u graag, zo ver mogelijk voor-ingevuld, toe. Hiervoor hoeft maar één van u het onderstaande "verzoek toezending van het formulier (met DigiD)'in te vullen. Hebt u allebei geen DigiD, neem dan contact met ons op.
   Logo DigiDVerzoek toezending van het formulier (met DigiD) 
   Binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw verzoek, nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op om huwelijksdatum, -tijd en -locatie met u af te stemmen. Daarna ontvangt u van ons een bevestiging van de gemaakte afspraken en de voor-ingevulde meldingsformulieren van uw voorgenomen huwelijk.
  4. u vult beiden het meldingsformulier met ontbrekende gegevens (zoals getuigen) aan en stuurt deze in de antwoordenveloppe aan ons terug.
  5. zodra wij beide meldingen ontvangen hebben en vastgesteld hebben dat er geen belemmeringen zijn, ontvangt u van ons bericht.

  Trouwen in Bronckhorst en beide woonachtig in het buitenland

  Als u beiden buiten Nederland woont en ten minste één van u heeft de Nederlandse nationaliteit, dan moet u de melding van voorgenomen huwelijk in Den Haag doen. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de gemeente Den Haag. Neemt u wel vast contact met ons op om datum, tijd en locatie vast te leggen, tel. (0575) 75 02 50.

  Kosten

  De kosten van een huwelijk/partnerschap heeft u voor een groot deel zelf in de hand. Op de pagina 'Alle kosten rondom het huwelijk of partnerschap op een rij' staat een overzicht van de kosten die de gemeente in rekening brengt voor het voltrekken van een huwelijk/partnerschap en een aantal andere producten.

  Kosteloos trouwen

  Kosteloos trouwen en partnerregistratie is wettelijk gezien mogelijk. In de gemeente Bronckhorst kan dit op maandagmorgen om 09.00 en 09.30 uur. Tenminste één van de partners moet inwoner van Bronckhorst zijn. Het gaat dan om een korte sobere bijeenkomst zonder toespraak waarbij slechts een beperkt aantal personen aanwezig kunnen zijn.

 • Goed om te weten

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • u en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • u mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • u mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • u mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Toestemming vragen om te mogen trouwen

  Zijn u en uw partner allebei 16 of 17 jaar? Of is één van u beiden 16 of 17? U hebt toestemming nodig van de ouders of voogd in de volgende situaties:

  • de vrouw is zwanger
  • de vrouw heeft al een kind

  U hebt toestemming nodig van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de volgende situaties:

  • u en uw partner zijn allebei 16 of 17 jaar en de vrouw is niet zwanger.
  • u of uw partner is jonger dan 16 jaar en de vrouw is zwanger of heeft een kind.
  • u wilt trouwen met uw adoptiebroer of adoptiezus.

  Burgerlijk en kerkelijk huwelijk

  De huwelijkssluiting bij de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Een kerkelijk huwelijk mag pas worden voltrokken nadat de (aanstaande) echtgenoten eerst een burgerlijk huwelijk hebben gesloten.

  Huwelijksvormen

  Op de website www.zozijnwenietgetrouwd.nl vindt u uitgebreide informatie over de verschillende samenlevingsvormen.
  Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe regels met betrekking tot het huwelijksvermogen (gemeenschap van goederen of beperkte gemeenschap van goederen). Informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. Wij adviseren u contact op te nemen met een notaris.

  Naamgebruik

  Zowel de man als de vrouw mogen na het huwelijk de achternaam van de partner gebruiken.

  Partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet dan een akte van omzetting opmaken. Bij de omzetting zijn geen getuigen nodig. Wel is het nodig hier een afspraak voor te maken. Het is aan u zelf of u dit omlijst met een ceremonie zoals bij een huwelijksvoltrekking.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-trouwen