In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

 • Informatie

  Als de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar reageert, kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken toch nog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan moet de gemeente u een bedrag betalen (een dwangsom).

  De gemeente moet op tijd beslissen

  De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Is er geen wettelijke termijn? Dan geldt een redelijke termijn. In de meeste situaties moet de gemeente binnen 8 weken beslissen. Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u hierover altijd een bericht sturen.

  Gemeente in gebreke stellen (DigiD of eHerkenning niveau 2+)

  U kunt de ingebrekestelling ook per brief kenbaar maken. Zet in uw brief uw naam, adres, de datum, om welke aanvraag of bezwaar het gaat, uw IBAN-rekeningnummer en ons kenmerk (dit vindt u op de ontvangstbevestiging). Zorg dat u uw brief ondertekent.

  Hoe het werkt

  • De gemeente moet binnen 2 weken na ontvangst van uw ingebrekestelling een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. 
  • Doet de gemeente dit niet? Dan gaat automatisch de dwangsom lopen. De gemeente moet u dan een bedrag betalen voor elke dag na de termijn waarop zij niet beslist. De eerste 14 dagen is dit € 23 per dag. De volgende 14 dagen € 35 per dag. En de laatste 14 dagen € 45 per dag. U krijgt nooit meer dan € 1.442 in totaal.

  U kunt beroep indienen bij de rechter. Meer informatie hierover vindt u bij de Rechtbank Gelderland

 • Icon

  fa fa-comment-o

 • Wetgeving