Inburgeren

 • Informatie

  De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald. Onderdeel van het examen is de participatieverklaring. Deze verklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. U maakt kennis met de spelregels (normen en waarden, rechten en plichten) van Nederland en u leert hoe u deze regels moet gebruiken.

  Verblijfsvergunning ontvangen op of na 1 januari 2013?

  Bij DUO krijgt u informatie over taallessen, cursussen en het examen. Kijkt u vast op de website van DUO. Daarna doet u het volgende:

  • u zoekt zelf een inburgeringscursus
  • u betaalt zelf de inburgeringscursus
  • u schrijft zich in voor het inburgeringsexamen
  • u betaalt zelf het inburgeringsexamen
  • u kunt geld lenen bij DUO

  Verblijfsvergunning ontvangen vóór 1 januari 2013?

  De gemeente helpt u bij uw inburgering. Samen regelt u dat u een cursus kunt volgen en het examen kunt doen.

  Woont u in het buitenland?

  Hebt u een verblijfsvergunning aangevraagd? Dan moet u het basisexamen inburgering maken in het land waar u woont. Slaagt u voor het examen? Dan kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

 • Goed om te weten

  U bent verplicht om in te burgeren als u:

  • een verblijfsvergunning hebt;
  • een religieus beroep hebt (bijvoorbeeld dominee, pastor, imam of rabbijn);
  • lesgeeft in godsdienst of levensbeschouwing.

  Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is.

  Bekijk op de website van de IND in welke gevallen u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

 • Wat u nodig hebt

  • uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner
  • bewijs van uw verblijfsstatus
  • bewijs van uw burgerservicenummer en van uw eventuele partner
  • bewijzen van uw opleidings- en arbeidsverleden
 • Hoe lang het duurt

  U krijgt de uitslag van uw examen binnen 8 weken.

  Geslaagd

  Als u geslaagd bent, krijgt u een brief. In de brief staat waar en wanneer u uw diploma kunt ophalen. Als u die dag niet kunt, mag u uw diploma ook later ophalen.

  Niet geslaagd

  Als u niet bent geslaagd, kunt u het examen nog een keer doen. U betaalt dan ook nog een keer.

 • Icon

  fa icon-landelijk

 • Wetgeving