Individuele inkomenstoeslag

 • Informatie

  De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.

  Uitbetaling

  De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

  De individuele inkomenstoeslag vraagt u elk jaar opnieuw aan. Heeft u de individuele inkomenstoeslag al een keer aangevraagd, dan kunt u niet eerder dan 12 maanden later opnieuw de individuele toeslag aanvragen. Voorbeeld: u vroeg op 3 januari 2020 de individuele inkomenstoeslag aan. De volgende individuele inkomenstoeslag kunt u vanaf 3 januari 2021 aanvragen.

  De individuele inkomenstoeslag bedraagt:

  • voor gehuwden € 615,-
  • voor alleenstaande ouders € 553,-
  • voor alleenstaanden € 430,-

  Individuele inkomenstoeslag aanvragen (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

  Nodig bij aanvraag

  U hoeft met uitzondering van inkomsten uit alimentatie en heffingskortingen van de Belastingdienst geen inkomensgegevens te verstrekken omdat die bij ons bekend zijn. Van de ontvangen alimentatie ontvangen wij graag het bankafschrift waarop deze is bijgeschreven. Van de heffingskortingen ontvangen wij graag de brief van de Belastingdienst waarin deze zijn toegekend.

  Stuurt u de volgende bewijsstukken mee:

  • bewijs inkomen: alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst
  • bewijs van bezittingen: jaaroverzichten van de bank van de afgelopen 3 jaar (ook van minderjarige kinderen), aandelen, lijfrente/levensverzekering. Als u een eigen woning heeft, dan dient u het hypotheekoverzicht per 31 december van het voorgaande jaar in te leveren.
  • bewijs van schulden

  Let op: Voor een gezin geldt dat u van alle gezinsleden (gehuwden/samenwonenden, alleenstaande ouders en kinderen jonger dan 18 jaar) de gevraagde bewijsstukken moet meesturen. Ontvangt u al een uitkering van de gemeente dan zijn uw financiële gegevens al bij ons bekend en zijn deze bewijsstukken niet nodig.

  Nadat de gemeente uw aanvraag en alle gevraagde gegevens heeft ontvangen, krijgt u binnen 8 weken bericht. U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

 • Goed om te weten

  U komt in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
  • u hebt al 3 jaar een laag inkomen
  • uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm
  • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering
  • u hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen
  • u volgt geen opleiding als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)

  Inkomenseis

  Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc. Onderstaande inkomensgrenzen (netto exclusief vakantietoeslag) per maand zijn van toepassing.

  Inkomensgrenzen
  Wie Bedrag
  Alleenstaande die zelfstandig woont € 1127,-
  Alleenstaande die in een zorginstelling woont €   392,-
  Alleenstaande ouder die zelfstandig woont € 1.449,-
  Gehuwde die zelfstandig woont € 1.610,-
  Gehuwde die in een zorginstelling woont €    635,-

  Vermogenseis

  Vermogen is bezittingen min schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: bank- en spaargelden, eigen woning, auto, aandelen, levensverzekering, lijfrente. Het vermogen mag niet meer bedragen dan:

  Vermogen
  Wie Maximale vermogen
  Gezin en alleenstaande ouder € 12.590,-
  Alleenstaande

  € 6.295,-

 • Icon

  fa icon-geldzaken

 • Wetgeving