Jeugdhulp, begeleiding

 • Wat het is

  Kinderen tot 18 jaar kunnen begeleiding krijgen bij problemen. Het gaat om kinderen die niet of onvoldoende met hun beperking kunnen omgaan. De begeleiding is erop gericht het kind zoveel mogelijk zelfstandig te laten zijn. Bijvoorbeeld door te oefenen met bepaalde vaardigheden, zoals wassen, koken of aankleden. Maar ook door te helpen bij activiteiten plannen, besluiten nemen of dagelijkse zaken regelen.

  Stel uw vraag

  U kunt met uw vragen terecht bij één van de sociale teams. U kunt uw vraag op verschillende manieren stellen: binnenlopen, bellen, chatten, contactformulier invullen.

  Naar de contactmogelijkheden

  Hoe het werkt

  • in een gesprek bekijkt u samen met de consulent wat voor u de beste oplossing is. Misschien kunt u zelf een oplossing regelen, of kunnen mensen in uw omgeving u helpen. Als de oplossing een voorziening is, dan geldt uw melding als een aanvraag voor die voorziening
  • u ontvangt thuis een beschikking (brief) met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag
  • algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Hebt u een aanvraag voor specifieke hulp gedaan? Dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt over het algemeen nooit langer dan 8 weken

  Spoed?

  In het geval van een crisis met uw kind kunt u ook contact opnemen met Jeugdbescherming Gelderland (www.jbgld.nl) telefoonnummer (0900) 99 555 99. Is ook kindermishandeling aan de orde, dan kunt u contact opnemen met Veilig thuis Noord Oost Gelderland, telefoonnummer (0800) 20 00. Dit nummer kunt u ook bellen bij andere vormen van huiselijk geweld.

  Soort hulp

  De gemeente kan de begeleiding individueel of in een groep aanbieden. Uw kind krijgt de hulp dan thuis of in een instelling. Begeleiding kan zich ook richten op personen in de omgeving van uw kind. Begeleiding is vaak onderdeel van een samenhangend pakket van hulp. Daarbij hoort soms ook persoonlijke verzorging en verblijf in een instelling. Ook begeleiding bij vervoer is mogelijk. Bijvoorbeeld als uw kind moet reizen naar dagbesteding op een andere locatie.

  Persoonsgebonden budget

  In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. U kunt de begeleiding voor uw kind dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

  Keuze zorgaanbieder

  In de meeste gevallen heeft u de mogelijkheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen uit de gecontracteerde zorgaanbieders. De gemeente sluit alleen een contract af met een zorgaanbieder als deze aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet.

 • Goed om te weten

  Begeleiding voor kinderen met beperking

  Begeleiding is er voor:

  • kind met (licht) verstandelijke beperking
  • kind met zintuiglijke beperking (zoals doof- of blindheid)
  • kind met lichamelijke beperking
  • kind met een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
  • kind met een psychiatrische aandoening (psychische stoornis, waaronder autisme)

  Hulp door familie, vrienden en buren

  Bij het bepalen van de noodzaak van hulp speelt de gebruikelijke zorg een belangrijke rol. Gebruikelijke zorg wil zeggen dat als de hulpvrager huisgenoten heeft van hen verwacht wordt dat zij meehelpen. Dit hangt uiteraard van allerlei persoonlijke omstandigheden af en zal altijd maatwerk zijn. Hulp van kinderen die niet in hetzelfde huis wonen, vrienden of buren is niet verplicht. We kunnen u wel vragen of mensen in uw omgeving u willen helpen. Als die hulp beschikbaar is, is minder professionele hulp nodig.

 • Lees ook...

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-zorg