Jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg (ggz)

 • Informatie

  Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar). Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door autisme, ADHD, dyslexie, verslaving of depressie. Jeugd-ggz is erop gericht de psychische problemen te verhelpen of te voorkomen dat ze erger worden.

  Stel uw vraag

  U kunt met uw vragen terecht bij één van de sociale teams. U kunt uw vraag op verschillende manieren stellen.

  Naar de contactmogelijkheden

  Hoe het werkt

  • in een gesprek bekijkt u samen met de consulent wat voor u de beste oplossing is. Misschien kunt u zelf een oplossing regelen, of kunnen mensen in uw omgeving u helpen. Als de oplossing een voorziening is, dan geldt uw melding als een aanvraag voor die voorziening
  • u ontvangt thuis een beschikking (brief) met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag
  • algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Hebt u een aanvraag voor specifieke hulp gedaan? Dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt over het algemeen nooit langer dan 8 weken

  Spoed?

  In het geval van een crisis met uw kind kunt u ook contact opnemen met Jeugdbescherming Gelderland (www.jbgld.nl) telefoonnummer (0800) 99 555 99. Is ook kindermishandeling aan de orde, dan kunt u contact opnemen met Veilig thuis Noord Oost Gelderland, telefoonnummer (0800) 20 00. Dit nummer kunt u ook bellen bij andere vormen van huiselijk geweld.

  Soort hulp

  De gemeente kan behandelingen thuis aanbieden of op locatie, bijvoorbeeld op een school. Soms gebeurt dat ook in een kliniek. Bijvoorbeeld door uw kind overdag een behandeling te laten volgen in de kliniek. Of door uw kind een bepaalde tijd op te nemen in de kliniek. De gemeente kan uw kind ook een cursus laten volgen. Dat is vooral geschikt voor kinderen met lichte psychische problemen.

  Persoonsgebonden budget

  In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. U kunt de hulp voor uw kind dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

  Keuze zorgaanbieder

  In de meeste gevallen heeft u de mogelijkheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen uit de gecontracteerde zorgaanbieders. De gemeente sluit alleen een contract af met een zorgaanbieder als deze aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet.

 • Goed om te weten

  Hulp door familie, vrienden en buren

  Bij het bepalen van de noodzaak van hulp speelt de gebruikelijke zorg een belangrijke rol. Gebruikelijke zorg wil zeggen dat als de hulpvrager huisgenoten heeft van hen verwacht wordt dat zij meehelpen. Dit hangt uiteraard van allerlei persoonlijke omstandigheden af en zal altijd maatwerk zijn. Hulp van kinderen die niet in hetzelfde huis wonen, vrienden of buren is niet verplicht. We kunnen u wel vragen of mensen in uw omgeving u willen helpen. Als die hulp beschikbaar is, is minder professionele hulp nodig.

  IRIS in de Buurt

  Maakt u zich zorgen of heeft u vragen over alcohol, drugs, gokken of internetgebruik? Dan kunt u ook terecht bij IRIS in de buurt. Het is een team van IrisZorg. Zij kunnen helpen bij het voorkomen van (verergering) van problemen, die kunnen ontstaan door het gebruik van alcohol, drugs, gokken en internetgebruik. Kijk op www.irisindebuurt.nl voor meer informatie en contactgegevens.

 • Ook interessant voor u?

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-zorg

 • Wetgeving