Jeugdhulp, persoonlijke verzorging

 • Wat het is

  Kinderen tot 18 jaar kunnen ondersteuning krijgen bij persoonlijke verzorging. Het gaat om kinderen die niet of onvoldoende zichzelf kunnen verzorgen. De ondersteuning houdt in dat iemand anders de dagelijkse handelingen voor persoonlijke verzorging doet. Maar het kind leert ook de handelingen zelf te doen.

  Stel uw vraag

  U kunt met uw vragen terecht bij één van de sociale teams. U kunt uw vraag op verschillende manieren stellen: binnenlopen, bellen, chatten, contactformulier invullen.

  Naar de contactmogelijkheden

  Hoe het werkt

  • in een gesprek bekijkt u samen met de consulent wat voor u de beste oplossing is. Misschien kunt u zelf een oplossing regelen, of kunnen mensen in uw omgeving u helpen. Als de oplossing een voorziening is, dan geldt uw melding als een aanvraag voor die voorziening
  • u ontvangt thuis een beschikking (brief) met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag
  • algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Hebt u een aanvraag voor specifieke hulp gedaan? Dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt over het algemeen nooit langer dan 8 weken

  Spoed?

  In het geval van een crisis met uw kind kunt u ook contact opnemen met Jeugdbescherming Gelderland (www.jbgld.nl) telefoonnummer (0900) 99 555 99. Is ook kindermishandeling aan de orde, dan kunt u contact opnemen met Veilig thuis Noord Oost Gelderland, telefoonnummer (0800) 20 00. Dit nummer kunt u ook bellen bij andere vormen van huiselijk geweld.

  Persoonsgebonden budget

  In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. U kunt de ondersteuning bij persoonlijke verzorging voor uw kind dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

  Keuze zorgaanbieder

  In de meeste gevallen heeft u de mogelijkheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen uit de gecontracteerde zorgaanbieders. De gemeente sluit alleen een contract af met een zorgaanbieder als deze aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet.

 • Goed om te weten

  De gemeente kan ondersteuning aanbieden om uw kind te helpen bij persoonlijke verzorging. Het gaat bijvoorbeeld om ondersteuning bij de volgende handelingen:

  • wassen
  • aankleden en uitkleden
  • aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen
  • eten en drinken
  • zich verplaatsen (in/uit bed, in/uit bad, van bed naar stoel)
  • naar het toilet gaan (aanleggen van een urinaal, verwisselen van incontinentiemateriaal)
  • wisselen van lighouding of zithouding
  • medicijnen innemen
  • huidverzorging; mond- en gebitsverzorging, scheren, hand- en voetverzorging

  Persoonlijke verzorging is vaak onderdeel van een samenhangend pakket van hulp. Daarbij hoort soms ook begeleiding en verblijf in een instelling.

  Persoonlijke verzorging voor kinderen met beperking

  Persoonlijke verzorging is er voor:

  • kind met (licht) verstandelijke beperking
  • kind met zintuiglijke beperking (zoals doof- of blindheid)
  • kind met lichamelijke beperking
  • kind met een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
  • kind met een psychiatrische aandoening (psychische stoornis, waaronder autisme)

  Hulp door familie, vrienden en buren

  Bij het bepalen van de noodzaak van hulp speelt de gebruikelijke zorg een belangrijke rol. Gebruikelijke zorg wil zeggen dat als de hulpvrager huisgenoten heeft van hen verwacht wordt dat zij meehelpen. Dit hangt uiteraard van allerlei persoonlijke omstandigheden af en zal altijd maatwerk zijn. Hulp van kinderen die niet in hetzelfde huis wonen, vrienden of buren is niet verplicht. We kunnen u wel vragen of mensen in uw omgeving u willen helpen. Als die hulp beschikbaar is, is minder professionele hulp nodig.

 • Lees ook...

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-zorg