Jeugdhulp, pleegzorg

 • Wat het is

  Kinderen tot 18 jaar kunnen pleegzorg krijgen. Een kind woont dan bij pleegouders. Het gaat om kinderen die niet meer thuis in hun eigen gezin kunnen blijven wonen. De pleegouders zorgen voor de opvoeding en verzorging van het kind.

  Stel uw vraag

  U kunt met uw vragen terecht bij één van de sociale teams. U kunt uw vraag op verschillende manieren stellen: binnenlopen, bellen, chatten, contactformulier invullen.

  Naar de contactmogelijkheden

  Hoe het werkt

  • In een gesprek bekijkt u samen met de consulent wat voor u de beste oplossing is. Misschien kunt u zelf een oplossing regelen, of kunnen mensen in uw omgeving u helpen. Als de oplossing een voorziening is, dan geldt uw melding als een aanvraag voor die voorziening
  • U ontvangt thuis een beschikking (brief) met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag
  • Algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Hebt u een aanvraag voor specifieke hulp gedaan? Dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt over het algemeen nooit langer dan 8 weken.

  Spoed?

  In het geval van een crisis met uw kind kunt u ook contact opnemen met Jeugdbescherming Gelderland (www.jbgld.nl) telefoonnummer (0900) 99 555 99. Is ook kindermishandeling aan de orde, dan kunt u contact opnemen met Veilig thuis Noord Oost Gelderland, telefoonnummer (0800) 20 00. Dit nummer kunt u ook bellen bij andere vormen van huiselijk geweld.

  Soort hulp

  De gemeente kan vrijwillige pleegzorg aanbieden. U overlegt samen met uw kind en hulpverleners of uw kind bij pleegouders gaat wonen. De gemeente regelt de pleegouders bij wie uw kind terecht komt. Uw kind blijft bij de pleegouders zolang dat nodig is. Dat betekent niet altijd dat uw kind onafgebroken bij de pleegouders is. Verblijf bij de pleegouders kan ook alleen in weekenden, in vakanties of overdag.

  De rechter kan ook bepalen dat pleegzorg nodig is. Uw toestemming is daarvoor niet altijd nodig. De rechter bepaalt hoelang uw kind bij de pleegouders blijft. De gemeente regelt de pleegouders bij wie uw kind terecht komt.

 • Lees ook...

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-zorg