Jeugdhulp, verblijf in instelling

 • Wat het is

  Kinderen tot 18 jaar kunnen in een instelling hulp en zorg krijgen. Het gaat om kinderen met problemen bij opgroeien of opvoeden, maar ook met psychische problemen of met een verstandelijke beperking. Het verblijf in de instelling vervangt de gezinssituatie. Het kind krijgt in de instelling hulp en zorg in een beschermde woonomgeving waar permanent toezicht is.

  Stel uw vraag

  U kunt met uw vragen terecht bij één van de sociale teams. U kunt uw vraag op verschillende manieren stellen: binnenlopen, bellen, chatten, contactformulier invullen.

  Naar de contactmogelijkheden

  Hoe het werkt

  • in een gesprek bekijkt u samen met de consulent wat voor u de beste oplossing is. Misschien kunt u zelf een oplossing regelen, of kunnen mensen in uw omgeving u helpen. Als de oplossing een voorziening is, dan geldt uw melding als een aanvraag voor die voorziening
  • u ontvangt thuis een beschikking (brief) met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag
  • algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Hebt u een aanvraag voor specifieke hulp gedaan? Dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt over het algemeen nooit langer dan 8 weken

  Spoed?

  In het geval van een crisis met uw kind kunt u ook contact opnemen met Jeugdbescherming Gelderland (www.jbgld.nl) telefoonnummer (0900) 99 555 99. Is ook kindermishandeling aan de orde, dan kunt u contact opnemen met Veilig thuis Noord Oost Gelderland, telefoonnummer (0800) 20 00. Dit nummer kunt u ook bellen bij andere vormen van huiselijk geweld.

  Persoonsgebonden budget

  In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. U kunt de hulp voor uw kind dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

  Keuze zorgaanbieder

  In de meeste gevallen heeft u de mogelijkheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen uit de gecontracteerde zorgaanbieders. De gemeente sluit alleen een contract af met een zorgaanbieder als deze aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet.

 • Goed om te weten

  De gemeente kan uw kind tijdelijk hulp en zorg bieden in een instelling. Dat kan in de volgende situaties.

  • heeft de persoon die thuis de hulp of zorg geeft een korte periode rust nodig? Dan kan uw kind maximaal 3 hele dagen per week logeren in een instelling. Dat heet 'kortdurend verblijf'
  • is de thuissituatie niet meer geschikt om de hulp of zorg thuis te geven? Dan kan uw kind meer dan 3 hele dagen per week in een instelling verblijven. Dat heet gewoon 'verblijf'
  • heeft uw kind ernstige gedragsproblemen en heeft het bescherming nodig tegen zichzelf of anderen? Dan kan de rechter uw kind dwingen om de hulp in een gesloten instelling te krijgen. Dat heet 'gesloten jeugdhulp' of 'jeugdzorgPlus'. Gesloten jeugdhulp is nodig als de situatie dreigt dat uw kind de noodzakelijke hulp niet meer krijgt
  • heeft uw kind behandeling nodig van psychische problemen? Dan kan uw kind in een ggz-instelling verblijven
  • heeft uw kind een (licht) verstandelijke beperking? Dan kan uw kind in een instelling verblijven met als doel zelfstandig te leven

  Let op! De gemeente biedt geen hulp en zorg aan kinderen die hun leven lang intensieve zorg nodig hebben. Deze kinderen kunnen via de zorgverzekeraar verblijf in een instelling krijgen.

  Verblijf in een instelling voor bepaalde kinderen

  Verblijf in een instelling is er in het algemeen voor:

  • kind met (licht) verstandelijke beperking
  • kind met zintuiglijke beperking (zoals doof- of blindheid)
  • kind met lichamelijke beperking
  • kind met een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
  • kind met een psychiatrische aandoening (psychische stoornis, waaronder autisme)
 • Lees ook...

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-zorg