Kind erkennen vóór de geboorte

 • Informatie

  U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Dit kunt u al voor de geboorte doen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente. U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

  Hoe het werkt

  • u gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland
  • gaat de aanstaande moeder niet mee naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning
  • zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische ouder van het kind

  Afspraak maken

  U kunt de erkenning ook via de notaris regelen.

  Ouderlijk gezag aanvragen

  Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren. Nadat de erkenning rechtsgeldig is geworden kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u via de website van de Rechtspraak. Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

  Wanneer is erkenning niet nodig?

  U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in het geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder. Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

 • Goed om te weten

  Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

  U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

  • het kind heeft nog geen juridische vader
  • heeft een kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend
  • staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter
  • mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen
  • bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken

  Keuze achternaam eerste kind

  Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner.

  • wilt u dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar de gemeente, schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende
  • kiest u niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind
 • Wat u nodig hebt

  Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder

  Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

  Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook het volgende mee:

  • een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent
 • Icon

  fa fa-child