Klacht indienen

 • Informatie

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar door ons erop te wijzen, kunnen we ervan leren om het in de toekomst beter te doen.

  Waarover kunt u o.a. een klacht indienen?

  U kunt onder andere een klacht indienen over:

  • Logo DigiDde persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

  Klacht indienen over de gemeente Bronckhorst (met DigiD)

  Woont u in het buitenland en heeft u een eID? Gebruikt u dan het formulier 'Klacht indienen (met eID)' om uw klacht over de gemeente Bronckhorst in te dienen.

  Hoe het werkt

  1. u dient uw klacht schriftelijk in bij de gemeente
  2. de gemeente zal uw klacht eerst in onderling overleg met u proberen op te lossen. Lukt dat niet dan kijken de interne klachtenbehandelaars van de gemeente naar uw klacht. U krijgt de gelegenheid uw klacht toe te lichten
  3. u krijgt van de gemeente schriftelijk bericht over de uitkomst van uw klacht
  4. als u het niet eens bent met de uitkomst kunt u uw klacht onder de aandacht brengen bij de Nationale Ombudsman, Postbus 93122 2509 AC Den Haag. Voor informatie over de Nationale Ombudsman zie: www.nationaleombudsman.nl.

  De gemeente handelt een klacht meestal binnen 6 weken af.

  Geen klacht maar wel iets melden?

  Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Meld het dan via de pagina 'Melding woon- en leefomgeving'. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

 • Icon

  fa fa-comment-o

 • Wetgeving