Kleding inzamelen

  • Informatie

    De uitvoering van de inzameling van alle afvalstoffen is ondergebracht bij Circulus Berkel. Ook de huis-aan-huis inzameling van textiel wordt door Circulus Berkel uitgevoerd, er worden geen inzamelvergunningen voor textiel aan derden verstrekt.


     

  • Icon

    fa icon-kledinginzameling