Leerlingenvervoer

 • Aanvragen met DigiD en afspraak maken tijdelijk niet mogelijk

  Mogelijke hinder bij aanvragen

  Op zaterdag 19 januari tussen 9.00 en 12.30 uur voeren wij werkzaamheden uit aan systemen die onze dienstverlening ondersteunen. Formulieren waarbij u moet inloggen met DigiD werken in deze periode niet. Leest u s.v.p. verder onder het kopje 'Informatie'. Als u DigiD nodig heeft voor de aanvraag, staat dat daar aangegeven. In alle andere gevallen mag u geen problemen ondervinden.

  Onze excuses voor het eventuele ongemak.

 • Informatie

  Gaat uw kind naar een school voor speciaal onderwijs? Of kan het vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar een reguliere school reizen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer. Ook als de afstand tot een basisschool van de gewenste geloofs- of levensovertuiging groot is, kunt u mogelijk een vergoeding krijgen.

  Leerlingenvervoer voor 2018-2019 aanvragen (met DigiD)

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt.

  Voorwaarden voor toekenning leerlingenvervoer

  naar basisonderwijs of speciaal basisonderwijs

  • Uw kind woont in de gemeente Bronckhorst.
  • Uw kind is ingeschreven en bezoekt de dichtstbijzijnde toegankelijke school van het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs (SBO)
   én de afstand naar school is meer dan 6 kilometer
   óf uw kind heeft een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap (langer dan drie maanden) waardoor het niet (ook niet met begeleiding) kan fietsen of met het openbaar vervoer kan reizen.

  naar het (voortgezet) speciaal onderwijs

  • Uw kind woont in de gemeente Bronckhorst.
  • Uw kind is ingeschreven en bezoekt de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor speciaal onderwijs (SO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

  naar regulier voortgezet onderwijs

  • Uw kind woont in de gemeente Bronckhorst.
  • Uw kind is ingeschreven en bezoekt het regulier voortgezet onderwijs en heeft een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap (langer dan drie maanden) waardoor het niet zelf kan fietsen of met het openbaar vervoer kan reizen.
 • Wat het kost

  Eigen bijdrage

  Voor een leerling die naar een basisschool gaat kunnen wij een eigen bijdrage vragen. Deze bijdrage wordt niet gevraagd wanneer uw kind een handicap heeft.

 • Goed om te weten

  De gemeente maakt leerlingenvervoer mogelijk door bijvoorbeeld een vergoeding toe te kennen voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind. Of een vergoeding voor het gebruik van de fiets of van het openbaar vervoer.

  Van kinderen zonder handicap en ouder dan negen jaar mag verwacht worden dat zij zonder begeleiding kunnen fietsen of van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

  Begeleiding is primair een taak van ouders/verzorgers.

  Aangepast vervoer (vervoer per taxi) kan worden toegekend wanneer:

  • De leerling niet, ook niet met begeleiding, kan fietsen of reizen met het openbaar vervoer.
  • De reistijd van een begeleider meer dan drie uur per dag in beslag neemt (hierbij wordt gekeken naar de reistijd in het openbaar vervoer, ongeacht of er ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van het OV om de leerling te begeleiden).
  • De leerling met het openbaar vervoer meer dan 1,5 uur onderweg is (enkele reis) en de reistijd met aangepast vervoer met 50% kan worden teruggebracht.

  Zelfstandigheid van uw kind

  Wij gunnen elk kind de mogelijkheid om zelfstandig te leren reizen. Daarom hebben wij enkele trajecten ingekocht bij MEE. Medewerkers van MEE kunnen u en uw kind stapsgewijs trainen om zelfstandig te leren deelnemen aan het verkeer. Hier heb je je hele leven plezier van!

  Vervoerder

  ZOOV is de vervoerder waarmee de gemeente samenwerkt.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-leerlingenvervoer

 • Wetgeving