Nieuwe contracten voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen

 • Informatie

  De gemeenten in de Achterhoek hebben per 1 juli 2022 nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Gemeenten en zorgaanbieders gaan op een andere manier samenwerken. Voor inwoners betekent dit grotere betrokkenheid bij de zorginzet.

  Gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Binnen de gemeente Bronckhorst geven de Sociale Teams hier uitvoering aan. Om u de beste zorg of ondersteuning te bieden, werken we nauw samen met zorgaanbieders. Dit willen wij nog beter voor u en samen met u regelen. Daarom gaan we vanaf 1 juli 2022 over op een nieuwe aanpak en zijn nieuwe contracten met zorgaanbieders nodig.

  Wat verandert er?

  Een inwoner bekijkt straks eerst met de sociaal consulent welke resultaten hij/zij met de ingezette zorg en/of ondersteuning wenst te behalen. Vervolgens bepaalt de zorgaanbieder met de inwoner hoe deze hulp het beste ingezet kan worden. Een andere verandering is dat inwoners kunnen rekenen op meer maatwerk. Ook hoeft een zorgaanbieder niet meer voor elke wijziging toestemming te vragen aan de gemeente. Dus als een inwoner meer, minder of andere zorg nodig heeft, dan kan de zorgaanbieder hiervoor zorgen.

  Zorg gaat door

  De komende maanden bereiden we de nieuwe aanpak samen met de gecontracteerde zorgaanbieders verder voor. Wij zoeken nu per inwoner die via de gemeente zorg ontvangt uit of er iets gaat veranderen. Wij nemen in alle gevallen contact met u op per brief. Zolang u niets hoort van ons, houdt u de zorg die u heeft. De nieuwe contractering kan betekenen dat u of uw kind van zorgaanbieder moet wisselen. Is dat het geval, dan zorgt de sociaal consulent samen met uw huidige zorgaanbieder en de nieuwe zorgaanbieder voor een zorgvuldige overdracht. De afspraak is dat de huidige zorgaanbieder de zorg van een inwoner voortzet, totdat de nieuwe zorgaanbieder het overneemt.

  Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden

  Meer informatie

  Wij snappen dat deze verandering vragen kan oproepen. Voorop staat dat wij ervoor zorgen dat alle soorten zorg en ondersteuning beschikbaar zijn én blijven. Heeft u nog andere vragen? Belt u dan gerust met ons via (0575) 75 02 50.

  • Krijgt uw kind dyslexiezorg via de gemeente?
  • Is er zorg of ondersteuning via kindergeneeskunde?
  • Regelt u zelf hulp via een pgb?
  • Ontvangt u huishoudelijke hulp?
  • Maakt u gebruik van hulpmiddelen?

  Dan verandert er sowieso niets voor u, uw kind en uw situatie. Voor andere vormen van hulp of ondersteuning kan het zijn dat er wel iets verandert. Dit zoeken wij nu voor u uit. U ontvangt hierover altijd een brief met meer informatie over uw persoonlijke situatie. Zolang u niets hoort van ons, houdt u de zorg die u heeft.

 • Aanvullende info

 • Icon

  icon-zorg