Ondersteuning bij werk vinden

 • Informatie

  U kunt zelf zoeken naar werk. Bijvoorbeeld via advertenties in de krant, bij het UWV, bij uitzendbureaus, via internet of via uw eigen netwerk. De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het volgen van een opleiding met financiële ondersteuning. Als u hulp wilt, kunt u zich melden bij één van de sociale teams van de gemeente. Dat kan op verschillende manieren: binnenlopen, bellen, een contactformulier invullen.

  Naar de contactmogelijkheden

  Bronckhorst neemt deel aan het REACT-EU (ESF 2014-2020). Wij ontvangen subsidie van het Europees sociaal fonds vanwege de reactie van de Europese Unie op de COVID-19 pandemie. Voor het project ‘Samen de crisis uit” ontvangen wij subsidie voor het begeleiden van mensen uit de bijstand naar werk en opleidingen en trainingen.

 • Ook interessant voor u?

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-werk

 • Wetgeving