Ondersteuning maatschappelijke organisaties coronatijd

 • Informatie

  Als gevolg van de corona maatregelen ondervinden verschillende maatschappelijke organisaties nadelige financiële gevolgen. Vanuit het rijk en de provincie zijn er maatregelen om deze organisaties te ondersteunen. Zo heeft Bronckhorst van de provincie € 48.000,- ontvangen die ingezet kan worden om verenigingen en organisaties te ondersteunen. Zij kunnen een aanvraag doen voor financiële compensatie en/of ondersteuning om toekomstbestendig te zijn en te blijven.

  Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • binnen- en buitensportverenigingen
  • (sport)verenigingen voor mensen met een beperking
  • jongerenverenigingen
  • dorpsbelangenorganisaties
  • muziekverenigingen
  • oranjeverenigingen

  Voorwaarden voor financiële ondersteuning

  Een organisatie kan financiële ondersteuning aanvragen, als zij eigenaar of exploitant van een accommodatie zijn. Zorg in dat geval dat u onderstaande bij de hand hebt als u de aanvraag doet.

  • jaarrekening 2019
  • begroting 2020
  • inkomsten en uitgaven 1e half jaar 2019 en 2020

  Goed om te weten

  • De minimale financiële hulp per organisatie zal € 150,- zijn.
  • Het besluit op uw aanvraag wordt genomen nadat alle aanvragen binnen zijn. U ontvangt daarover bericht tussen 1 november en 31 december van dit jaar.

  Ondersteuning om toekomstbestendig te zijn en blijven

  Niet elke organisatie (vereniging of club) komt in aanmerking voor financiële compensatie. Verenigingen en organisaties uit de doelgroep kunnen wel andere vormen van ondersteuning krijgen. Hiermee kan er op maat ondersteuning worden geboden bij het zoeken naar andere mogelijkheden om overeind te blijven als maatschappelijke organisatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • begeleiding bij de uitvoering van de corona maatregelen

  • ondersteuning bij het behouden en aantrekken van (actieve) leden

  • ondersteuning bij de organisatie van activiteiten

  • ondersteuning bij het onderzoeken naar mogelijkheden voor samenwerking

  Algemene voorwaarden

  • De organisatie is gevestigd in Bronckhorst
  • De aanvraag was uiterlijk 18 oktober 2020 bij ons binnen, aanmelden is niet meer mogelijk.

  Besluit

  Het besluit op een aanvraag nemen wij nadat alle aanvragen binnen zijn. De aanvragers ontvangen daarover bericht tussen 1 november en 31 december 2020.

 • Lokale regelgeving