Ondersteuning voor mantelzorgers

 • Wat het is

  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd. Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman, buurvrouw? Dan kunt u daarin mogelijk begeleiding en ondersteuning krijgen. Informeer er naar bij één van onze sociale teams.

  Laat u registreren als mantelzorger

  Wij komen en blijven graag in contact met de mantelzorgers van Bronckhorst. Wij verstrekken regelmatig informatie over en kunnen helpen bij ondersteuning van de mantelzorger. Registreer u als mantelzorger bij de gemeente Bronckhorst, zodat wij u kunnen bereiken. Wij gebruiken de verstrekte informatie uitsluitend voor het toesturen van informatie en eventuele uitnodigingen voor bijeenkomsten.

  Registreren als mantelzorger

  Mogelijk wijzigt er iets in uw gegevens, bijvoorbeeld door verhuizing of u bent geen mantelzorger meer? Geef ons dat s.v.p. ook door, daarmee houden wij de gegevens actueel.

  Wijziging mantelzorger doorgeven

  Mantelzorgwaardering

  De gemeente Bronckhorst beloont u als mantelzorger graag met 100 euro (per kalenderjaar) als u onbetaald, langdurig (minimaal 3 maanden) en intensief (minimaal 8 uur per week) voor een naaste uit de gemeente Bronckhorst zorgt.

  De persoon waar u voor zorgt kan u hiervoor aanmelden. U hoeft als mantelzorger niet in onze gemeente te wonen. Aanmelden voor de mantelzorgwaardering 2018 kan weer vanaf 1 augustus.

  Verwendag voor mantelzorgers

  De afgelopen jaren hebben we de mantelzorgers extra in het zonnetje gezet door hen een dag te verwennen met een leuk programma. Mogelijk doen we dit ook weer in 2018.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-hulp