Ondersteuning voor mantelzorgers

 • Informatie

  Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman, buurvrouw? Dan kunt u daarin mogelijk begeleiding en ondersteuning krijgen. Informeer er naar bij één van onze sociale teams.

  Mantelzorgwaardering

  Als dank voor hun inzet, kunnen mantelzorgers in Bronckhorst 100 euro (per kalenderjaar) ontvangen. Een bedrag dat hij/zij naar eigen inzicht kan besteden. U kunt uw mantelzorger aanmelden als deze langere tijd (minimaal 3 maanden) en intensief (minimaal 8 uur per week) voor u zorgt. Het gaat om extra zorg die de normale gebruikelijke zorg voor elkaar in een huishouden overstijgt. Uw mantelzorger mag uiteraard in een andere gemeente wonen. U kunt de waardering tot en met 31 december 2019 aanvragen.

  Mijn mantelzorger aanmelden voor de waardering (met DigiD)

  Heeft u geen DigiD, neemt u dan contact met ons op.

  Wat u nodig hebt

  Om de waardering aan te vragen heeft u (naast uw eigen gegevens) de volgende gegevens van uw mantelzorger nodig:

  • voorletters, achternaam en geboortedatum mantelzorger
  • adres, postcode en woonplaats mantelzorger
  • telefoonnummer mantelzorger (e-mail mag maar is niet verplicht)
  • IBAN-nummer mantelzorger

  Bent u mantelzorger? Kom naar de verwendag!

  We zetten u graag in het zonnetje tijdens een speciale verwendag voor mantelzorgers. Deze verwendag houden we op vrijdag 8 november 2019 in Zelhem. Het programma blijft nog even een verrassing, maar het belooft een heerlijk uitje te worden voor mantelzorgers. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan het aantal uren dat u zorg verleent en de bijeenkomst kost u niets. Aanmelden kon tot 15 oktober 2019.

  Ondersteuning voor de mantelzorger

  Bij ondersteuning kunt u denken aan:

  • praktische ondersteuning
  • respijtzorg (de zorg wordt u even uit handen genomen)
  • cursussen
  • bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers
  • informatie over verschillende onderwerpen

  Onder het kopje 'Goed om te weten' vindt u meer informatie over deze onderwerpen.

  Laat u registreren als mantelzorger

  Wij komen en blijven graag in contact met de mantelzorgers die wonen in Bronckhorst. Wij verstrekken regelmatig informatie over mantelzorg en kunnen helpen bij ondersteuning van de mantelzorger. Registreer u als mantelzorger bij de gemeente Bronckhorst, zodat wij u kunnen bereiken. Wij gebruiken de verstrekte informatie uitsluitend voor het toesturen van informatie en eventuele uitnodigingen voor bijeenkomsten.

  Registreren als mantelzorger

  Mogelijk wijzigt er iets in uw gegevens, bijvoorbeeld door verhuizing of u bent geen mantelzorger meer? Geef ons dat s.v.p. ook door, daarmee houden wij de gegevens actueel.

  Wijziging doorgeven in uw registratie als mantelzorger

 • Goed om te weten

  Ondersteuningsmogelijkheden

  Praktische ondersteuning

  • praktische ondersteuning voor de mantelzorger zelf of voor de zorgvrager zoals:
  • hulp bij het huishouden voor de zorgvrager
  • u kunt als mantelzorger wanneer u woonachtig bent in de gemeente Bronckhorst tegen een laag tarief van € 6,75 per uur (extra) huishoudelijke hulp inkopen. De huishoudelijke hulp komt voor minimaal 2 uur per week. U kunt uw tegoedbon huishoudelijke hulp besteden bij de door ons gecontracteerde zorgaanbieders:
  • aanpassingen in de woning zoals beugels bij douche en toilet.

  Respijtzorg

  Zwaar belaste mantelzorgers hebben soms behoefte aan tijdelijke ontlasting van de zorgtaak, ook wel respijtzorg genoemd. Deze ontlasting van de zorgtaak kan verschillende vormen hebben:

  • weekend of dag weg voor de mantelzorger
  • dagbesteding voor de zorgvrager
  • logeeropvang voor de zorgvrager
  • inzet van een zorgvrijwilliger

  Cursussen

  Er zijn diverse cursussen die de mantelzorger helpen bij hun zorgtaak zoals:

  • zorg de baas
  • omgaan met dementie
  • fysieke belasting

  Bekijk de agenda met cursussen  

  Jonge mantelzorgers

  Voor jonge mantelzorgers zijn er regionale bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn  gericht op ontspanning, maar ook op het delen van ervaringen.

  Informatie over diverse onderwerpen

  • eigen bijdragen
  • financiële regelingen
  • vergoedingen
  • combineren mantelzorg met werk/opleiding/gezin

  Voor alle genoemde mogelijkheden en andere vragen op het gebied van mantelzorg kunt u bij onze sociale teams terecht.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-hulp

 • Wetgeving