Overlast van dieren melden

 • Informatie

  De belangrijkste reden om plaagdieren te bestrijden, is het beschermen van de volksgezondheid. Plaagdieren (zoals eikenprocessierupsen, wespen, steenmarters en ratten) kunnen ziektes veroorzaken en/of overbrengen. Ook bezorgen ze regelmatig op verschillende manieren overlast. We richten ons vooral op het minimaliseren van de overlast voor inwoners, vooral door preventie en het geven van voorlichting. De gemeente bestrijdt plaagdieren alleen op openbaar terrein en in gemeentelijke gebouwen of wanneer de plaagdieren een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. In alle andere gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor voorkoming of bestrijding.

  Wanneer kunt u een melding doen?

  Bij overlast van plaagdieren in de openbare ruimte kunt u een 'Melding woon- en leefomgeving' doen. Wij beoordelen of de plaagdieren een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. U bent zelf verantwoordelijk voor voorkoming of bestrijding van plaagdieren op eigen terrein.

  Melding woon- en leefomgeving doen

  Steenmarters

  Steenmarters zijn beschermde dieren. Sommige mensen vinden het een bijzonder dier, voor anderen leidt de aanwezigheid van de steenmarter echter tot overlast. Vaak is dit geluidsoverlast, maar ook stankoverlast en beschadiging van kabels zijn veelgehoorde klachten.

  De steenmarter wordt beschermd door de Flora- en faunawet. Dit betekent dat u een steenmarter niet mag vangen, storen of doden. Ook het verstoren of vernielen van verblijfplaatsen is strafbaar. Op de website van de zoogdiervereniging (www.zoogdiervereniging.nl/steenmarter) vindt u meer informatie en leest u wat u kunt doen om overlast zoveel mogelijk tegen te gaan of te voorkomen. De gemeente heeft een ontheffing waarmee zij steenmarters mag weren (niet vangen), ook kunnen dagrustplaatsen eventueel afgesloten worden. Hiervoor hebben wij speciale gecertificeerde medewerkers in dienst die samen met u kijken hoe overlast verholpen kan worden.

  Eikenprocessierups

  Voor alle informatie over bestrijding van de eikenprocessierups in onze gemeente, kijkt u op de pagina 'Bestrijding eikenprocessierups'.

  Ratten

  Ratten kunnen ziektes op mensen overbrengen, waaronder de ziekte van Weil. Ratten kunnen verder schade veroorzaken door het eten van voorraden, het doorknagen van kabels en isolatiemateriaal. Door het graafwerk kunnen ze ook verzakkingen veroorzaken. Voedselresten (bijvoorbeeld een composthoop of kapotte container) trekken ratten aan. Ratten zijn alleseters en leven in vochtige milieus. Ze hebben elke dag water nodig en  planten zich snel voort.

  Ratten kunnen voorkomen worden door goede hygiƫne en zo veel mogelijk voedselbronnen weg te nemen of af te schermen. De gemeente bestrijdt geen ratten op particulier terrein. Bij overlast van ratten kunt u zelf maatregelen nemen of een erkend bestrijdingsbedrijf inschakelen.

  Bijennest of bijenzwerm

  Heeft u overlast van bijen in of rondom uw huis? Of heeft u een bijenzwerm geconstateerd? Via de webpagina https://www.bijenhouders.nl/afdelingen/gelderland kunt u een imker bij u in de buurt vinden. Als u op de kaart op een bijenkorf klikt, kunt u doorklikken naar de website van de desbetreffende imkerafdeling. Hier vindt u contactgegevens van imkers bij u in de buurt.

 • Icon

  fa icon-vragen