Overlast van dieren melden

 • Informatie

  De belangrijkste reden om plaagdieren te bestrijden, is het beschermen van de volksgezondheid. Plaagdieren (zoals eikenprocessierupsen, wespen en ratten) kunnen ziektes veroorzaken en/of overbrengen. Ook bezorgen ze regelmatig op verschillende manieren overlast. We richten ons vooral op het minimaliseren van de overlast voor inwoners. Ten eerste vooral door preventie en het geven van voorlichting, maar ook door bestrijding in het geval de overlast als een plaag wordt beoordeeld. De gemeente bestrijdt plaagdieren alleen in de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen. 

  Wanneer kunt u een melding doen?

  Bij overlast van plaagdieren in de openbare ruimte kunt u een 'Melding woon- en leefomgeving' doen. Plaagdieren op eigen terrein moet u zelf bestrijden.

  Melding woon- en leefomgeving doen

  Steenmarters

  Steenmarters zijn beschermde dieren. Sommige mensen vinden het een bijzonder dier, voor anderen leidt de aanwezigheid van de steenmarter echter tot overlast. Vaak is dit geluidsoverlast, maar ook stankoverlast en beschadiging van kabels zijn veelgehoorde klachten.

  De steenmarter wordt beschermd door de Flora- en faunawet. Dit betekent dat u een steenmarter niet mag vangen, storen of doden. Ook het verstoren of vernielen van verblijfplaatsen is strafbaar. Op de website van de zoogdiervereniging (www.zoogdiervereniging.nl/steenmarter) vindt u meer informatie en leest u wat u kunt doen om overlast zoveel mogelijk tegen te gaan of te voorkomen. De gemeente heeft een ontheffing waarmee zij steenmarters mag weren (niet vangen), ook kunnen dagrustplaatsen eventueel afgesloten worden. Hiervoor hebben wij speciale gecertificeerde medewerkers in dienst die samen met u kijken hoe overlast verholpen kan worden.

  Eikenprocessierups

  Op de kaart 'preventieve bestrijding eikenprocessierups' ziet u waar wij preventief bestrijden. Voor meer gezondheidsinformatie over de eikenprocessierups verwijzen wij u naar de website van GGD Noord- en Oost Gelderland. U kunt ook het team Medische Milieukunde van de GGD bellen, via tel. (088) 44 33 000.

  Bijennest of bijenzwerm

  Heeft u overlast van bijen in of rondom uw huis? Of heeft u een bijenzwerm geconstateerd? Via de webpagina https://www.bijenhouders.nl/afdelingen/gelderland kunt u een imker bij u in de buurt vinden. Als u op de kaart op een bijenkorf klikt, kunt u doorklikken naar de website van de desbetreffende imkerafdeling. Hier vindt u contactgegevens van imkers bij u in de buurt.

 • Icon

  fa icon-vragen