Paasvuur organiseren

 • Informatie

  Met Pasen worden veel paasvuren aangestoken. Door de hoeveelheid te verbranden snoeihout en het aantal personen dat op de verbranding afkomt is er een groter risico op brandoverslag waardoor extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Voor de paasvuren is daarom toestemming van de gemeente nodig.

  Goed om te weten

  Per buurtgemeenschap of (buurt)vereniging wordt een ontheffing verleend voor het verbranden van meer dan 50 m3 snoeihout op eerste of tweede paasdag.

  Als een paasvuur meer dan 100 m3 snoeihout bevat wordt advies gevraagd aan de lokale brandweer.

  Om gevaar, schade of hinder te voorkomen bij paasvuren moeten de volgende afstanden, vanaf de contour van de brandstapel, in acht genomen worden:

  1. 100 meter tot dichtstbijzijnde woning en gebouw
  2. 100 meter tot bos, natuur- en heideterreinen

  Alleen op basis van de omvang van de brandstapel kan afgeweken worden van in acht te nemen afstanden.

  Doe uw aanvraag op tijd

  Een paasvuur mag worden aangestoken op eerste of tweede paasdag. Doe uw aanvraag voor ontheffing voor een paasvuur vóór 1 februari 2020. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden, vanwege de bezwaar- en beroepstermijn, niet meer voor Pasen afgerond!

  Direct aanvragen

  U kunt een aanvraag voor een Paasvuur online in dienen. Bij de aanvraag stuurt u een situatietekening met de locatie van het paasvuur mee.

  Naar formulier 'Aanvraag ontheffing paasvuur'

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa fa-fire