Participatiebijdrage

 • Informatie

  Inwoners van Bronckhorst met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een participatiebijdrage in de kosten van lidmaatschap van een sportclub, zwemles, een ouderenvereniging, concertbezoek.

  Participatiebijdrage aanvragen (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

  Nodig bij aanvraag

  Voor een participatiebijdrage moet u de volgende bewijsstukken van de afgelopen 3 maanden meesturen:

  • bewijs inkomen: loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen
  • bewijs van bezittingen: (bankafschriften betaal- en spaarrekeningen (ook van kinderen), koopwoning, auto (kentekenbewijs), boot, caravan, aandelen, lijfrente). Als u een eigen woning heeft, dan dient u het hypotheekoverzicht per 31 december van het voorgaande jaar in te leveren
  • bewijs van schulden

  Let op: Voor een gezin geldt dat u van alle gezinsleden (gehuwden/samenwonenden, alleenstaande ouders en kinderen jonger dan 18 jaar) de gevraagde bewijsstukken moet meesturen. Ontvangt u al een uitkering van de gemeente dan zijn uw financiële gegevens al bij ons bekend en zijn deze bewijsstukken niet nodig.

  De gemeente beslist binnen 8 weken op de aanvraag.

  Of u in aanmerking komt voor de participatiebijdrage leest u hieronder bij 'Goed om te weten'.

 • Goed om te weten

  Inwoners van Bronckhorst met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm en een laag vermogen (voor de bedragen zie onder inkomens- en vermogenseis) komen in aanmerking voor:

  Overzicht participatiebijdrage per activiteit
  Activiteit Bedrag
  Deelname aan maatschappelijke, culturele en sportactiviteiten
  leeftijd 0 tot 18 jaar

  € 200,- per gezinslid

  leeftijd 18 jaar en ouder

  € 150,- per gezinslid

  Inkomenseis

  Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, alimentatie, heffingskorting. De volgende inkomensgrenzen (netto exclusief vakantietoeslag per maand) zijn van toepassing:

  Overzicht inkomensgrenzen
  U bent Bedrag
  Alleenstaande of alleenstaande ouder, 18 tot 21 jaar € 336,-
  Alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.361,-
  Alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd € 1.514,-
  Alleenstaande, in zorginstelling wonend € 473,-
  Alleenstaande ouder 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €1.750.-
  Gehuwden, 18 tot 21 jaar zonder kinderen € 672,-
  Gehuwden, 18 tot 21 jaar met kinderen € 1061,-
  Gehuwden, één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder zonder kinderen € 1308,-
  Gehuwden, één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder met kinderen € 1.697,-
  Gehuwden, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.944,-
  Gehuwden, pensioengerechtigde leeftijd € 2.051,-
  Gehuwden, in zorginstelling wonend € 768,-

  Vermogenseis

  Vermogen is bezittingen minus schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: bank- en spaargelden, eigen woning, auto, boot, caravan, aandelen, lijfrente. Het vermogen mag niet meer bedragen dan:

  • Gezin en alleenstaande ouder: € 13.010,-
  • Alleenstaande: € 6.505,-
 • Ook interessant voor u?

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-geldzaken

 • Wetgeving