Participatiesubsidie

 • Informatie

  Organiseert uw organisatie activiteiten voor inwoners die (tijdelijk) minder kunnen deelnemen in de samenleving én valt uw organisatie onder één van onderstaande categorieën, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de participatiesubsidie. Valt uw organisatie onder geen van de genoemde categorieën en wilt u weten of u voor participatiesubsidie in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

  • de Zonnebloem
  • EHBO-vereniging
  • hulpdienst
  • lokale welzijnsstichting
  • ouderenbond / ouderensociëteit
  • organisatie ter ondersteuning van vrijwilligers
  • stichting Mensen zonder werk Zelhem

  Aanvragen participatiesubsidie

  Nodig bij de aanvraag

  • het Kamer van Koophandel nummer
  • telefoonnummers van overige bestuursleden
  • ledenaantal (totaal en leden wonend in Bronckhorst)
  • welzijnsstichtingen en hulpdiensten moeten ook het activiteitenplan en een begroting meesturen

  Sluitingsdatum aanvraag

  Uw aanvraag moet uiterlijk 30 september voorafgaand aan het subsidie jaar bij ons binnen zijn.

  Goed om te weten

  Niet elke organisatie (vereniging of club) komt in aanmerking voor subsidie. Of uw organisatie bij de gemeente Bronckhorst binnen de subsidiebeleidskaders valt, kunt u lezen in de Algemene subsidieverordening en de bijbehorende beleids- en uitvoeringsregels. U vindt deze documenten onder 'Lokale regelgeving' op deze pagina.

  Subsidieplafond

  De gemeente stelt elk jaar per beleidsterrein een budget vast voor subsidies, het zogenaamde subsidieplafond. Indien bij een beleidsterrein het subsidieplafond is bereikt, kan dit leiden tot een lager bedrag per lid of deelnemer. Daardoor is het mogelijk dat uw organisatie wel aan de voorwaarden voldoet, maar toch minder subsidie krijgt dan per beleidsterrein staat beschreven in de beleids- en uitvoeringsregels.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-burgers