Persoonsgebonden budget (PGB)

 • Informatie

  U bent bij een sociaal team geweest en u hebt huishoudelijke hulp, begeleiding of hulpmiddelen toegewezen gekregen of u krijgt jeugdhulp. Met de consulent hebt u ook besproken of u hiervoor een persoongebonden budget (PGB) kunt krijgen. 

  De gemeente heeft in beleidsregels de hoogte van de persoonsgebonden budgetten vastgelegd. In die beleidsregels vindt u ook alle voorwaarden om voor een persoonsgebonden budget in aanmerking te komen. U vindt de verordeningen en beleidsregels die hier over gaan onder 'Lokale regelgeving'.

  Soort ondersteuning bedrag PGB
  Bedragen persoonsgebonden budget bij Jeugdhulp 2019
  Begeleiding Individueel Ontwikkelen €    0,85 per minuut
  Begeleiding Individueel Ontwikkelen Plus €     1,26 per minuut
  Behandeling Individueel Ontwikkelen €     1,51 per minuut
  Behandeling Individueel Ontwikkelen Plus €     1,77 per minuut
  Persoonlijke verzorging Ontwikkelen €     0,76 per minuut
  Persoonlijke verzorging Stabiliseren €     0,68 per minuut
  Begeleiding groep Ontwikkelen €   47,63 per dagdeel
  Begeleiding groep Ontwikkelen Plus €   69,36 per dagdeel
  Behandeling groep Ontwikkelen €   75,72 per dagdeel
  Behandeling Groep Ontwikkelen Plus €   99,79 per dagdeel
  Vervoer €   18,50 per etmaal
  Logeren € 122,76 per etmaal
  Informele ondersteuning/sociaal netwerk €     0,32 per minuut
  Soort ondersteuning bedrag PGB

  Bedragen persoonsgebonden budget Wmo-voorziening of ondersteuning 2019

  Hulp bij het huishouden zonder regie €    0,43 per minuut
  Hulp bij het huishouden met regie €     0,46 per minuut
  Aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening € 2.506,- maximaal
  Verhuizing en (her)inrichting € 2.849,- maximaal
  Tijdelijke huisvesting niet zelfstandige woonruimte en dubbele woonlasten € 1.354,- maximaal
  Bezoekbaar maken van woonruimte € 2.849,- maximaal
  Aanpassing van een eigen auto € 8.000,- maximaal
  Begeleiding Individueel Ontwikkelen €    0,76 per minuut
  Begeleiding Individueel Ontwikkelen Plus €    1,26 per minuut
  Begeleiding Individueel Stabiliseren en helpen bij €    0,68 per minuut
  Begeleiding Individueel Stabiliseren en overnemen €    1,01 per minuut
  Begeleiding Individueel Stabiliseren en overnemen Plus €    1,25 per minuut
  Persoonlijke verzorging Ontwikkelen €    0,76 per minuut
  Persoonlijke verzorging Stabiliseren €    0,68 per minuut
  Begeleiding Groep Ontwikkelen €   37,60 per dagdeel*
  Begeleiding Groep Ontwikkelen Plus €   62,41 per dagdeel*
  Begeleiding Groep Stabiliseren en helpen bij €   32,60 per dagdeel*
  Begeleiding Groep Stabiliseren en overnemen €   47,72 per dagdeel*
  Begeleiding Groep Stabiliseren en overnemen Plus €   62,26 per dagdeel*
  Vervoer €   18,50 per etmaal*
  Logeren € 119,32 per etmaal*
  Informele ondersteuning/sociaal netwerk €     0,32 per minuut

  *een dagdeel is 4 uur en een etmaal 24 uur

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-geldzaken

 • Wetgeving