Persoonsgebonden budget (PGB)

 • Wat het is

  U bent bij een sociaal team geweest en u hebt huishoudelijke hulp, begeleiding of hulpmiddelen toegewezen gekregen of u krijgt jeugdhulp. Met de consulent hebt u ook besproken of u hiervoor een persoongebonden budget (PGB) kunt krijgen. 

  De gemeente heeft in beleidsregels de hoogte van de persoonsgebonden budgetten vastgelegd. In die beleidsregels vindt u ook alle voorwaarden om voor een persoonsgebonden budget in aanmerking te komen. U vindt de verordeningen en beleidsregels die hier over gaan onder 'Lokale regelgeving'.

  Soort ondersteuning bedrag PGB
  Bedragen persoonsgebonden budget bij Jeugdhulp 2018
  Begeleiding Individueel Ontwikkelen € 50,89 per uur
  Begeleiding Individueel Ontwikkelen Plus € 75,30 per uur
  Behandeling Individueel Ontwikkelen € 90,19 per uur
  Behandeling Individueel Ontwikkelen Plus € 105,65 per uur
  Persoonlijke verzorging Ontwikkelen € 45,32 per uur
  Persoonlijke verzorging Stabiliseren € 40,57 per uur
  Begeleiding groep Ontwikkelen € 47,63 per dagdeel
  Begeleiding groep Ontwikkelen Plus € 69,36 per dagdeel
  Behandeling groep Ontwikkelen € 75,72 per dagdeel
  Behandeling Groep Ontwikkelen Plus € 99,79 per dagdeel
  Vervoer € 10,50 per etmaal
  Individueel vervoer/rolstoelvervoer € 26,46 per etmaal
  Logeren € 41,87 per etmaal
  Informele ondersteuning/sociaal netwerk € 19,14 per uur
  Soort ondersteuning bedrag PGB

  Bedragen persoonsgebonden budget Wmo-voorziening of ondersteuning 2018

  Hulp bij het huishouden zonder regie € 21,74 per uur
  Hulp bij het huishouden met regie € 26,54 per uur
  Aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening € 2.506,- maximaal
  Verhuizing en (her)inrichting € 2.849,- maximaal
  Tijdelijke huisvesting niet zelfstandige woonruimte en dubbele woonlasten € 1.354,- maximaal
  Bezoekbaar maken van woonruimte € 2.849,- maximaal
  Aanpassing van een eigen auto € 8.000,- maximaal
  Begeleiding Individueel Ontwikkelen € 45,42 per uur
  Begeleiding Individueel Ontwikkelen Plus € 75,39 per uur
  Begeleiding Individueel Stabiliseren en helpen bij € 40,71 per uur
  Begeleiding Individueel Stabiliseren en overnemen € 60,11 per uur
  Begeleiding Individueel Stabiliseren en overnemen Plus € 75,20 per uur
  Persoonlijke verzorging Ontwikkelen € 45,31 per uur
  Persoonlijke verzorging Stabiliseren € 40,63 per uur
  Begeleiding Groep Ontwikkelen € 37,60 per dagdeel*
  Begeleiding Groep Ontwikkelen Plus € 62,41 per dagdeel*
  Begeleiding Groep Stabiliseren en helpen bij € 32,60 per dagdeel*
  Begeleiding Groep Stabiliseren en overnemen € 47,72 per dagdeel*
  Begeleiding Groep Stabiliseren en overnemen Plus € 62,26 per dagdeel*
  Vervoer € 10,50 per etmaal*
  Individueel vervoer/rolstoelvervoer € 16,- per etmaal*
  Logeren € 30,77 per etmaal*
  Informele ondersteuning/sociaal netwerk € 19,14 per uur

  *een dagdeel is 4 uur en een etmaal 24 uur

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-geldzaken

 • Wetgeving