Persoonsgebonden budget (PGB)

 • Informatie

  Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een pgb. Met dit budget koopt u zelf zorg in.

  Overweegt u om uw zorg en ondersteuning in te kopen met een pgb? Onderstaande punten kunnen u helpen om na te te gaan of het zelf organiseren van zorg met een budget bij u past.

  • U heeft voldoende (juridische) kennis over het werk- of opdrachtgeverschap, of weet deze kennis te vinden.
  • U bent in staat om als werk- of opdrachtgever de zorgverleners aan te sturen en aan te spreken op hun functioneren.
  • U kunt de inzet van zorgverleners coördineren, waardoor de zorg door kan gaan, ook bij verlof en ziekte.
  • U kunt beoordelen en beargumenteren of de geleverde zorg passend en kwalitatief goed is.
  • U bent in staat om afspraken te maken en vast te leggen, en om dit te verantwoorden aan verstrekkers van het pgb.
  • U bent in staat om zelfstandig te handelen en onafhankelijk voor een zorgverlener te kiezen.
  • U bent voldoende vaardig om te communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor, de SVB en zorgverleners.
  • U bent in staat om een overzichtelijke pgb-administratie bij te houden, waardoor u inzicht heeft in de bestedingen van het pgb.
  • U bent op de hoogte van de regels en verplichtingen die horen bij het pgb, of u weet die zelf bij de desbetreffende instanties (online) te vinden.
  • U overziet uw eigen situatie, dan wel die van de zorgvrager, en u heeft een duidelijk beeld van de zorgvraag.

  Meer informatie hierover vindt u in de 'Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid'.

  PGB aanvragen?

  Hebt u huishoudelijke hulp, begeleiding of hulpmiddelen toegewezen gekregen of krijgt u jeugdhulp dan heeft u met de consulent besproken of u hiervoor een persoonsgebonden budget (PGB) kunt krijgen. Heeft u daarover nog vragen? Dan kunt u bij het sociaal team bij u in de buurt terecht. 

  Beleid

  De gemeente heeft in beleidsregels de hoogte van de persoonsgebonden budgetten vastgelegd. In die beleidsregels vindt u ook alle voorwaarden om voor een persoonsgebonden budget in aanmerking te komen. U vindt de verordeningen en beleidsregels die hier over gaan onder 'Lokale regelgeving'.

  Tarieven per september 2022

  Vanaf 1 september 2022 gelden er nieuwe tarieven voor de persoonsgebonden budgetten Wmo begeleiding en jeugdhulp. De tarieven voor de eenmalige persoonsgebonden budgetten en de huishoudelijke hulp blijven gelijk. Deze tarieven gelden vanaf september 2022 alleen voor nieuwe cliënten. Had u voor september al een pgb, dan ontvangt u binnenkort een brief met daarin informatie over uw situatie.

  Bedragen Wmo eenmalige persoonsgebonden budget 2022

  Soort ondersteuning bedrag PGB
  Aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening € 2.506,- maximaal
  Verhuizing en (her)inrichting € 2.849,- maximaal
  Tijdelijke huisvesting niet zelfstandige woonruimte en dubbele woonlasten € 1.354,- maximaal
  Bezoekbaar maken van woonruimte € 2.849,- maximaal
  Aanpassing van een eigen auto € 8.000,- maximaal
  Bedragen Wmo Huishoudelijke hulp 2022
  Soort ondersteuning bedrag PGB
  Hulp bij het huishouden zonder regie €   0,51 per minuut
  Hulp bij het huishouden met regie €   0,51 per minuut
  Zelfstandige/sociaal netwerk €   0,27 per minuut
  Bedragen segment Wmo Integrale Ondersteuning (Wmo IO)
  Subsegment Soort ondersteuning bedrag PGB
  Ondersteuning Ondersteuning individueel €  0,90 per minuut
  Ondersteuning Groepsondersteuning € 36,00 per dagdeel
  Persoonlijke verzorging Persoonlijke verzorging €  0,75 per minuut
  Vervoer Vervoer € 19,90 per etmaal
  Bedragen segment Wmo Logeren
  Subsegment Soort ondersteuning bedrag PGB
  Logeren Logeren € 130,00 per etmaal
  Bedragen informele ondersteuning Wmo
  Subsegment Soort ondersteuning bedrag PGB
  Informele ondersteuning Informele ondersteuning/sociaal netwerk €  0,32 per minuut
  Bedragen segment Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ)
  Subsegment Soort ondersteuning bedrag PGB
  Ondersteuning Ondersteuning individueel €  0,97 per minuut
  Ondersteuning Ondersteuning groep € 40,00 per dagdeel
  Ondersteuning Logeren € 150,00 per etmaal
  Behandeling Behandeling individueel €  1,53 per minuut
  Behandeling Behandeling groep € 96,00 per dagdeel
  Behandeling Generalistische GGZ €  1,58 per minuut
  Behandeling Specialistische GGZ €  1,85 per minuut
  Persoonlijke verzorging Persoonlijke verzorging €  0,80 per minuut
  Vervoer Vervoer € 19,90 per etmaal
  Bedragen segment Gezins- en woonvormen (GWV)
  Subsegment Soort ondersteuning bedrag PGB
  Pleegzorg Pleegzorg € 44,95 per etmaal
  Pleegzorg Deeltijd pleegzorg € 44,95 per etmaal
  Gezinshuiszorg Gezinshuiszorg € 175,00 per etmaal
  Verblijf groep Verblijft groep € 220,00 per etmaal
  Wonen gericht op zelfstandigheid Wonen gericht op zelfstandigheid € 110,00 per etmaal
  Bedragen informele ondersteuning Jeugdhulp
  Subsegment Soort ondersteuning bedrag PGB
  Informele ondersteuning Informele ondersteuning/sociaal netwerk €  0,32 per minuut

  *een dagdeel is 4 uur en een etmaal 24 uur

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-geldzaken

 • Wetgeving