Persoonsgebonden budget (PGB)

 • Informatie

  Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget koopt u zelf zorg in.

  Overweegt u om uw zorg en ondersteuning in te kopen met een pgb? Onderstaande punten kunnen u helpen om na te te gaan of het zelf organiseren van zorg met een budget bij u past.

  • U heeft voldoende (juridische) kennis over het werk- of opdrachtgeverschap, of weet deze kennis te vinden.
  • U bent in staat om als werk- of opdrachtgever de zorgverleners aan te sturen en aan te spreken op hun functioneren.
  • U kunt de inzet van zorgverleners coördineren, waardoor de zorg door kan gaan, ook bij verlof en ziekte.
  • U kunt beoordelen en beargumenteren of de geleverde zorg passend en kwalitatief goed is.
  • U bent in staat om afspraken te maken en vast te leggen, en om dit te verantwoorden aan verstrekkers van het pgb.
  • U bent in staat om zelfstandig te handelen en onafhankelijk voor een zorgverlener te kiezen.
  • U bent voldoende vaardig om te communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor, de SVB en zorgverleners.
  • U bent in staat om een overzichtelijke pgb-administratie bij te houden, waardoor u inzicht heeft in de bestedingen van het pgb.
  • U bent op de hoogte van de regels en verplichtingen die horen bij het pgb, of u weet die zelf bij de desbetreffende instanties (online) te vinden.
  • U overziet uw eigen situatie, dan wel die van de zorgvrager, en u heeft een duidelijk beeld van de zorgvraag.

  Meer informatie hierover vindt u in de 'Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid'.

  PGB aanvragen?

  Hebt u huishoudelijke hulp, begeleiding of hulpmiddelen toegewezen gekregen of krijgt u jeugdhulp dan heeft u met de consulent besproken of u hiervoor een persoonsgebonden budget (PGB) kunt krijgen. Heeft u daarover nog vragen? Dan kunt u bij het sociaal team bij u in de buurt terecht. 

  Beleid

  De gemeente heeft in beleidsregels de hoogte van de persoonsgebonden budgetten vastgelegd. In die beleidsregels vindt u ook alle voorwaarden om voor een persoonsgebonden budget in aanmerking te komen. U vindt de verordeningen en beleidsregels die hier over gaan onder 'Lokale regelgeving'.

  Soort ondersteuning bedrag PGB
  Bedragen persoonsgebonden budget bij Jeugdhulp 2022
  Begeleiding Individueel Ontwikkelen €    1,08 per minuut
  Begeleiding Individueel Ontwikkelen Plus €     1,40 per minuut
  Behandeling Individueel Ontwikkelen €     1,74 per minuut
  Behandeling Individueel Ontwikkelen Plus €     2,09 per minuut
  Persoonlijke verzorging Ontwikkelen €     0,86 per minuut
  Persoonlijke verzorging Stabiliseren €     0,84 per minuut
  Begeleiding groep Ontwikkelen €   49,52 per dagdeel
  Begeleiding groep Ontwikkelen Plus €   71,32 per dagdeel
  Behandeling groep Ontwikkelen €   83,30 per dagdeel
  Behandeling Groep Ontwikkelen Plus €   113,35 per dagdeel
  Vervoer €   19,90 per etmaal
  Logeren € 153,12 per etmaal
  Informele ondersteuning/sociaal netwerk €     0,32 per minuut

  Bedragen Wmo eenmalige persoonsgebonden budget 2022

  Soort ondersteuning bedrag PGB
  Aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening € 2.506,- maximaal
  Verhuizing en (her)inrichting € 2.849,- maximaal
  Tijdelijke huisvesting niet zelfstandige woonruimte en dubbele woonlasten € 1.354,- maximaal
  Bezoekbaar maken van woonruimte € 2.849,- maximaal
  Aanpassing van een eigen auto € 8.000,- maximaal
  Soort ondersteuning bedrag PGB

  Bedragen Wmo begeleiding 2022

  Begeleiding Individueel Ontwikkelen €    1,05 per minuut
  Begeleiding Individueel Ontwikkelen Plus

  €    1,23 per minuut

  Begeleiding Individueel Stabiliseren en helpen bij €    0,99 per minuut
  Begeleiding Individueel Stabiliseren en overnemen €    1,06 per minuut
  Begeleiding Individueel Stabiliseren en overnemen Plus €    1,21 per minuut
  Begeleiding Groep Ontwikkelen €   41,38 per dagdeel*
  Begeleiding Groep Ontwikkelen Plus €   61,32 per dagdeel*
  Begeleiding Groep Stabiliseren en helpen bij €   40,90 per dagdeel*
  Begeleiding Groep Stabiliseren en overnemen €   47,89 per dagdeel*
  Begeleiding Groep Stabiliseren en overnemen Plus €   61,32 per dagdeel*
  Vervoer €   19,90 per etmaal*
  Logeren € 150,00 per etmaal*
  Persoonlijke verzorging - ontwikkelen €    0,86 per minuut
  Persoonlijke verzorging Stabiliseren €    0,84 per minuut
  Informele ondersteuning/sociaal netwerk €     0,32 per minuut
  Bedragen Wmo Huishoudelijke hulp 2022
  Soort ondersteuning bedrag PGB
  Hulp bij het huishouden zonder regie €   0,51 per minuut
  Hulp bij het huishouden met regie €   0,51 per minuut
  Zelfstandige/sociaal netwerk €   0,27 per minuut

  *een dagdeel is 4 uur en een etmaal 24 uur

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-geldzaken

 • Wetgeving