Privacy van uw gegevens bij het sociale team

 • Informatie

  Voor het beantwoorden van uw vraag of het oplossen van uw probleem, kunnen de sociale teams van de gemeente uw persoonsgegevens nodig hebben. Welke gegevens wij precies nodig hebben, is afhankelijk van uw vraag. Maar daarbij is altijd van groot belang is dat uw privacy goed beschermd is. Daarom werken we altijd volgens de volgende hoofdregels:

  • wij verwerken alleen (persoons)gegevens van u die nodig zijn voor het beantwoorden van uw vraag of het oplossen van uw probleem
  • alles gebeurt in overleg met u

  Uw dossier

  Wij verwerken uw gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat wij persoonsgegevens alleen met uw toestemming kunnen opvragen, vastleggen en delen. In uw dossier staan alleen die gegevens die u met uw sociaal consulent heeft besproken. U hebt het recht om uw dossier in te zien. U kunt de gemeente vragen om uw gegevens aan te vullen, te corrigeren of te vernietigen.

  Wie ziet uw gegevens?

  Uw persoonsgegevens worden door zo min mogelijk mensen ingezien. Alleen uw sociaal consulent en de overige medewerkers van het sociaal team/de sociale teams in de gemeente Bronckhorst kunnen uw dossier inzien. De gemeente krijgt alleen die gegevens die nodig zijn voor de administratieve afhandeling van uw vraag. Ook eventuele zorgaanbieders of andere betrokkenen kunnen alleen voor hen relevante gegevens inzien. Uw dossier wordt dus niet in zijn geheel gedeeld. Alle partijen gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. We hebben daarover afspraken gemaakt met de betrokken partijen. In samenspraak met u worden het traject en de eventuele partijen gekozen om uw vraag op te lossen.

  Klacht over hoe wij omgaan met uw gegevens?

  Heeft u een klacht over hoe de sociale teams of de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat, bespreek dit dan met uw consulent van het sociale team.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa fa-eye