Psychische hulp, melding

 • Informatie

  Heeft uw buurvrouw al een tijdje haar gordijnen dicht? Gedraagt iemand zich verward? Of lijkt het alsof iemand in een sociaal isolement is geraakt? Neem dan contact op met het advies- en meldpunt verward gedrag. Het advies- en meldpunt verward gedrag neemt meldingen aan voor de regio’s Midden IJssel, Oost-Veluwe en de Achterhoek.

  Advies- en meldpunt verward gedrag

  Dagelijks bereikbaar van 08.30 tot 23.00 uur via tel. (088) 933 55 00.

  Is er sprake van een acute noodsituatie? Bel dan 112. Hebt u vragen of zorgen rondom zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordpreventielijn via 0800-0113 of kijk op www.113.nl. Beide telefoonnummers zijn anoniem, gratis en 24 uur per dag bereikbaar.

  Wat gebeurt er als ik bel?

  U krijgt een medewerker, een zogeheten triagist aan de lijn. De triagist bepaalt of de melding acuut (crisissituatie) is en geeft u advies. Het kan ook zijn dat de triagist een melding maakt bij de gemeente. In dat geval bekijkt de gemeente welke opvolging het meest passend is voor de melding. Zo kan een melding worden opgepakt door het sociale team.

  Hoe lang het duurt

  • Als betrokken familielid krijgt u binnen 14 dagen de uitkomst van het onderzoek.
  • Bent u het niet eens bent met de uitkomst? Dan kunt u eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt.
  • Als u geen naaste familie bent, dan krijgt u geen informatie over de uitkomst.
  • Na uw melding kan, in een crisissituatie, onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur  na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.
 • Aanvullende info

  Na uw melding onderzoekt het advies- en meldpunt of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker beoordeelt of de persoon een gevaar is voor zichzelf of anderen. Ook onderzoekt de medewerker of dit komt door een psychiatrische stoornis.

  Waarom bestaat het advies- en meldpunt verward gedrag?

  Als gemeente willen we eerder ondersteuning bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij is vroegtijdig signaleren belangrijk. Om de signalen binnen te krijgen is dit advies- en meldpunt in het leven geroepen. Op deze manier kunt u tijdig uw zorgen uiten en kunnen we, indien nodig, ondersteuning starten.

  Verplichte zorg

  Alleen als het niet anders kan zet het advies- en meldpunt verplichte zorg in. Dan vraagt het advies- en meldpunt de officier van justitie om een zorgmachtiging. Uiteindelijk  beslist de rechter of deze persoon verplichte zorg krijgt. Een persoon die verplichte zorg nodig heeft kan zorg aan huis krijgen of wordt opgenomen in een zorginstelling.

  Patiëntenvertrouwenspersoon

  De persoon die psychisch hulp nodig heeft, heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Dat is iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Als de persoon dit wil, geeft de gemeente zijn/haar contactgegevens door aan de Stichting PVP.

 • Wetgeving