Rioolheffing

 • Informatie

  U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. De rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Ook de gebruikers van panden die een individueel behandelingssysteem voor afvalwater (IBA) hebben, ontvangen een aanslag rioolheffing. Dit omdat deze systemen ook van de gemeente zijn.

  U ontvangt de aanslag rioolheffing eenmaal per jaar. U ontvangt de aanslag van Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente), die het heffen en innen van gemeentelijke belastingen voor Bronckhorst verzorgt. U betaalt dus aan GBTwente, via een betalingsopdracht of automatische incasso.

  Kosten

  Het tarief bedraagt op dit moment per aangesloten perceel € 264,60.

  Verhuizing

  Als u in de loop van het belastingjaar verhuist naar een andere gemeente, ontvangt u automatisch bericht over de verrekening. Als u verhuist binnen de gemeente en u blijft gebruiker van een pand, dan ontvangt u geen nieuwe aanslag. De aanslag geldt in dat geval zowel voor uw oude als nieuwe adres.

  Kwijtschelding

  In sommige gevallen is kwijtschelding voor particulieren mogelijk. De voorwaarden en hoe dit aanvraagt leest u op de pagina 'Kwijtschelding gemeentelijke belastingen'.

  Vragen of bezwaar maken?

  Met vragen over rioolheffing kunt u terecht bij GBTwente. Op www.gbtwente.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen. U kunt daar ook veel zaken digitaal regelen en bezwaar maken. Daarnaast kunt u uw vraag stellen via info@gbtwente.nl of 088 - 64 64 800.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-geldzaken

 • Wetgeving