Snoeihout verbranden

 • Informatie

  Snoeihout mag worden verbrand in de periode 1 november tot en met 15 maart. Voor het verbranden van snoeihout vraagt u toestemming (een ontheffing) bij de gemeente. Het verbranden van andere afvalstoffen, zoals hout en pallets is niet toegestaan. Deze kunt u inleveren bij het recycleplein. U heeft geen toestemming nodig als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven en terrashaarden. Ook heeft u geen toestemming nodig als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

  Direct aanvragen

  Een aanvraag voor het verbranden van snoeihout kunt u online indienen. Voordat u een aanvraag invult, worden een aantal vragen gesteld. Door het beantwoorden van deze vragen wordt getoetst of voldaan wordt aan de voorwaarden voor het verstrekken van de toestemming. Als u aan de voorwaarden voldoet en akkoord gaat met de voorschriften, ontvangt u direct een e-mail met de toestemming voor het verbranden van het snoeihout.

  Bij het invullen van de aanvraag heeft u gegevens over de locatie nodig waar het vuur wordt ontstoken.

  Aanvragen toestemming snoeihout verbranden (reguliere stookontheffing)

  Voor het verbranden van snoeihout kunt u in de periode 15 oktober – 15 maart een aanvraag indienen.

  In de Vergunningchecker (vergunningen.info) kunt u toetsen of u voldoet aan de voorwaarden voor het verstrekken van een ontheffing snoeihout verbranden. Vanuit de Vergunningchecker kunt u direct door naar het indienen van een aanvraag voor de ontheffing.

  Voor het indienden van de aanvraag heeft u een account nodig. Heeft u vorig jaar een account aangemaakt? Deze kunt u dit jaar weer gebruiken. U kunt ook een account maken, u ontvangt een bevestigingsmail met een code. De code in deze mail dient u te kopiëren en te plakken in het registratieformulier om het account te activeren. Vervolgens kunt u een aanvraag starten en indienen.

  Stookontheffing aanvragen via Vergunningchecker

  Aanvragen stookontheffing besmettelijke ziekte

  In het geval dat er besmettelijke ziektes worden geconstateerd is het noodzakelijk om onmiddellijk passende maatregelen te nemen zoals het verbranden van de zieke bomen.

  Voorwaarde is dat door de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen of een andere deskundige een verklaring is afgegeven. Deze verklaring toont aan dat directe verbranding noodzakelijk is om verspreiding van een ziekte te voorkomen.

  Verbranden van groen met besmettelijke ziekte aanvragen (met DigiD)

  Aanvragen stookontheffing paasvuur

  Voor het verbranden van snoeihout tijdens een paasvuur geldt een andere werkwijze. U leest er alles over op de pagina 'Paasvuur organiseren'.

 • Goed om te weten

  Voer groenafval bij voorkeur af naar een biomassa-energiecentrale of composteerinrichting. Voor de verbranding van groenafval krijgt u een ontheffing indien het gaat om:

  • voorkoming van het verwaarlozen van landschappelijke elementen in het buitengebied vanwege hoge afvoer- en verwerkingskosten. De ontheffing wordt verleend voor het verbranden van maximaal 50 m3. Het snoeihout mag worden verbrand in de periode 1 november tot 15 maart.
  • de bestrijding van besmettelijke ziekten. De ontheffing wordt verleend voor een periode van 14 dagen.
  • een paasvuur. Voor paasvuren kan een ontheffing worden verleend op één bepaalde dag in de periode na 19.00 uur. Gezien de hoeveelheid te verbranden materiaal en het aantal personen dat op de verbranding kan afkomen, is er een groter risico op brandoverslag en zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.

  De ontheffing voor het verbranden van snoeihout is niet nodig voor vuurkorven of voor kampvuren waarbij 1 m3 hout wordt verbrand.

  Het beleid voor het verbranden van snoeihout is uitgewerkt in een beleidsnotitie. Het beleid is vastgelegd in 'Beleidsnotitie verbranden van afvalstoffen gemeente Bronckhorst'. Deze beleidsnotitie vindt u onder 'Lokale regelgeving'.

  Aanvragen in het gemeentehuis

  U kunt de toestemming ook telefonisch (0575 – 75 02 50) aanvragen. Na het beantwoorden van de vragen wordt de toestemming opgestuurd.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa fa-fire

 • Wetgeving