Speelvoorziening, melding

  • Informatie

    De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer, aanleg en onderhoud van de speelvoorzieningen binnen de gemeente. Hieronder vallen speelplaatsen, trapveldjes, fietscrossbanen en skatebanen. Mogelijk constateert u defecten of onveiligheden. Wij horen die graag van u.

    Melding doorgeven

    Telefonisch doorgeven kan ook, telefoon (0575) 75 02 50.

  • Icon

    fa icon-recreatie