Stan the CPR network

 • Informatie

  Bij een acute hartstilstand is het van levensbelang om snel en doeltreffend te handelen binnen de eerste zes minuten. Bronckhorst neemt daarom deel aan het netwerk Stan (voorheen heette dit Hartveilig wonen). Dit netwerk bestaat uit vrijwilligers die kunnen reanimeren en geschoold zijn om gebruik te maken van een Automatische Externe Defibrillator (AED) om de overlevingskans te vergroten.

  Hoe werkt het?

  Bij een melding van (mogelijk) hartfalen wordt door de meldkamercentralist eerst de ambulance opgeroepen. Direct hierna wordt automatisch het Stan netwerk ingeschakeld via sms of app. De personen die aangesloten zijn bij het netwerk en die zich het dichtst bij de patiënt bevinden, worden opgeroepen om te gaan reanimeren totdat het ambulancepersoneel dit overneemt. Ook de politie Noord- en Oost-Gelderland maakt deel uit van dit netwerk. Voertuigen van de politie zijn standaard voorzien van een AED en kunnen soms mogelijk sneller bij een patiënt zijn dan de ambulance.

  Verspreid over Bronckhorst hangen 28 AED’s in buitenkasten die 24/7 beschikbaar zijn. Ook  AED’s van bedrijven/verenigingen kunnen voor het netwerk aangemeld worden (ook met een beperktere beschikbaarheid). In Bronckhorst wordt het netwerk jaarlijks zo’n 20-25 keer ingezet. In ongeveer een kwart van de alarmeringsgevallen wordt het slachtoffer door de inzet van vrijwilligers succesvol gereanimeerd.

  Aanmelden als vrijwilliger?

  Iedereen kan leren reanimeren en een AED leren bedienen. Om opgeroepen te worden bij een melding van hartfalen kunt u zich aanmelden via Hartveilig wonen.

  Direct online aanmelden als vrijwilliger via www.thecprnetwork.com

  AED Stichting Bronckhorst

  In februari 2017 is de AED Stichting Bronckhorst opgericht, waarmee de gemeente Bronkhorst samen werkt. De stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van het AED-netwerk. Zij kunnen vrijwilligers ook adviseren over de mogelijkheden van scholing. Meer informatie vindt u op website www.aedbronckhorst.nl.

 • Icon

  fa fa-heartbeat