Subsidie instandhouding en isolatie gemeentelijke monumenten

 • Informatie

  Let op! Het budget voor de subsidie 2021 is op. U kunt voor dit jaar geen aanvraag meer indienen.

  Heeft u al een aanvraag ingediend? Dan ontvangt u van ons binnen 8 weken bericht of wij de subsidie toekennen. De werkzaamheden moeten binnen 24 maanden, na verlening subsidie-aanvraag, worden uitgevoerd.

  Hoe werkt het

  Als eigenaar van een gemeentelijk monument is het mogelijk subsidie aan te vragen voor de instandhouding en isolatie van het gemeentelijk monument. De hoogte van de subsidie is maximaal 25% van de kosten die hiervoor in aanmerking komen, met een maximum van € 5000,- . De subsidie kan eenmaal per 3 jaar worden aangevraagd.

  Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

  U kunt subsidie aanvragen voor kosten die u maakt voor:

  • reguliere onderhoudswerkzaamheden
  • na-isolerende werkzaamheden
  • bouwhistorisch onderzoek en/of haalbaarheidsonderzoek (voor restauratie) door een erkend bureau of bouwhistoricus. De subsidie voor bouwhistorisch onderzoek is maximaal € 500,-

  Voor een meer gedetailleerd overzicht van de subsidiabele werkzaamheden kunt u de 'Subsidieverordening instandhouding en isolerende maatregelen gemeentelijke monumenten Bronckhorst 2017' lezen onder het kopje 'Lokale regelgeving'.

  U kunt geen subsidie krijgen voor kosten die alleen of vooral voor verbetering van het wooncomfort zijn (met uitzondering van duurzaamheidsmaatregelen).

  Gereedmelding

  Is er subsidie aan u toegekend en zijn de werkzaamheden afgerond? Vul dan het gereedmeldingsformulier in. Na controle betalen wij de subsidie aan u uit.

  Gereedmelding subsidie instandhouding en isolatie gemeentelijke monumenten insturen (met DigiD)

  U heeft bij de gereedmelding de volgende (digitale) bijlagen nodig:

  • totaaloverzicht rekeningen
  • originele rekeningen/materiaalbonnen
  • betalingsbewijzen
 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa fa-institution