Op dit moment zijn wij telefonisch niet bereikbaar door een storing. Excuses voor het ongemak.

Sluit venster

Subsidie instandhouding en isolatie gemeentelijke monumenten

 • Informatie

  Als eigenaar van een gemeentelijk monument is het mogelijk subsidie aan te vragen voor de instandhouding en isolatie van het gemeentelijk monument. De hoogte van de subsidie is maximaal 25% van de kosten die hiervoor in aanmerking komen, met een maximum van € 5000,- . De subsidie kan eenmaal per 3 jaar worden aangevraagd.

  Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

  U kunt subsidie aanvragen voor kosten die u maakt voor:

  • reguliere onderhoudswerkzaamheden
  • na-isolerende werkzaamheden
  • bouwhistorisch onderzoek en/of haalbaarheidsonderzoek (voor restauratie) door een erkend bureau of bouwhistoricus. De subsidie voor bouwhistorisch onderzoek is maximaal € 500,-

  Voor een meer gedetailleerd overzicht van de subsidiabele werkzaamheden kunt u de 'Subsidieverordening instandhouding en isolerende maatregelen gemeentelijke monumenten Bronckhorst 2017' lezen onder het kopje 'Lokale regelgeving'.

  U kunt geen subsidie krijgen voor kosten die alleen of vooral voor verbetering van het wooncomfort zijn (met uitzondering van duurzaamheidsmaatregelen).

  Subsidie aanvragen

  Het budget voor 2020 is vergeven. Een nieuwe aanvraag indienen is weer mogelijk vanaf 1 januari 2021. Bij het aanvragen van de subsidie mogen de werkzaamheden nog niet zijn begonnen.

  Bij de aanvraag heeft u de volgende (digitale) bijlagen nodig:

  • een gespecificeerde begroting
  • een (technische) werkomschrijving of bestek
  • detailfoto's van de monumentale onderdelen waaraan het onderhoud en/of de isolerende maatregelen plaatsvindt
  • een inspectierapport van de Monumentenwacht (max 3 jaar oud) of een andere monumentenzorg deskundige (naar oordeel van het college van b en w). Dit rapport is de basis voor de subsidie
  • naam en het adres van diegene die de werkzaamheden gaat uitvoeren (als u dit zelf doet, vermeld dit dan ook)

  Uw aanvraag wordt binnen 2 weken beoordeeld op juistheid en volledigheid. Zo niet, krijgt u de gelegenheid om de ontbrekende stukken binnen 4 weken aan te leveren. Daarna volgt de toekenning.

  Gereedmelding

  Is er subsidie aan u toegekend en zijn de werkzaamheden afgerond? Vul dan het gereedmeldingsformulier in. Na controle betalen wij de subsidie aan u uit.

  Gereedmelding subsidie instandhouding en isolatie gemeentelijke monumenten insturen (met DigiD)

  U heeft bij de gereedmelding de volgende (digitale) bijlagen nodig:

  • totaaloverzicht rekeningen
  • originele rekeningen/materiaalbonnen
  • betalingsbewijzen
 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa fa-institution