Subsidie onderhoud maalvaardige molens

 • Informatie

  Als eigenaar van een maalvaardige molen is het mogelijk subsidie aan te vragen voor het onderhoud van de molen. De hoogte van de subsidie is maximaal 25% van de kosten die hiervoor in aanmerking komen, met een maximum van € 1375,- per jaar.

  Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

  Kosten waarvoor u subsidie kan krijgen zijn:

  • direct kosten zoals loonkosten en materiaalkosten (deze kosten moeten hoger zijn dan € 450,-)
  • indirecte kosten zoals bouwplaatskosten en algemene bedrijfskosten
  • de BTW

  Subsidie aanvragen

  Bij het aanvragen van de subsidie mogen de werkzaamheden nog niet zijn begonnen.

  Subsidie onderhoud maalvaardige molens direct online aanvragen
  (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

  Bij de aanvraag heeft u de volgende (digitale) bijlagen nodig:

  • een gespecificeerde begroting
  • een inspectierapport van de Monumentenwacht (max 3 jaar oud) of een andere monumentenzorg deskundige (naar oordeel van het college van b en w). Dit rapport is de basis voor de subsidie.

  U moet het onderhoud (laten) uitvoeren zoals beschreven in het 'Programma van eisen kwaliteit monumenten'. Deze kunt u nalezen onder het tabje 'Regelgeving'. Daarnaast moet u er voor zorgen dat de molen in redelijke staat van onderhoud blijft én deze verzekeren tegen brand-, storm- en bliksemschade.

  U ontvangt van ons binnen 8 weken bericht of wij de subsidie toekennen.

  Gereedmelding onderhoud

  Is er subsidie aan u toegekend en zijn de werkzaamheden afgerond? Vul dan het gereedmeldingsformulier in. Na controle betalen wij de subsidie aan u uit.

  Gereedmelding subsidie onderhoud maalvaardige molens insturen
  (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

  U heeft bij de gereedmelding de volgende (digitale) bijlagen nodig:

  • totaaloverzicht rekeningen
  • originele rekeningen/materiaalbonnen
  • betalingsbewijzen
 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa fa-location-arrow