Subsidie voor verenigingen en DBO's

 • Informatie

  Gemeente Bronckhorst verstrekt subsidie aan (sport-)verenigingen en maatschappelijke organisaties voor activiteiten die de gemeente van belang vindt. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • binnen- en buitensportverenigingen
  • (sport)verenigingen voor mensen met een beperking
  • jongerenverenigingen
  • dorpsbelangenorganisaties
  • muziekverenigingen
  • oranjeverenigingen

  Aanvragen is nu niet mogelijk

  Aanvragen voor subsidiejaar 2023 is niet meer mogelijk. Vanaf half augustus 2023 bieden we hier weer de mogelijkheid om subsidie voor 2024 aan te vragen.

  Goed om te weten

  Niet elke organisatie (vereniging of club) komt in aanmerking voor subsidie. Of uw organisatie bij de gemeente Bronckhorst binnen de subsidiebeleidskaders valt, kunt u lezen in de Algemene subsidieverordening en de bijbehorende beleids- en uitvoeringsregels. U vindt deze documenten onder 'Lokale regelgeving' op deze pagina.

  Subsidieplafond

  De gemeente stelt elk jaar per beleidsterrein een budget vast voor subsidies, het zogenaamde subsidieplafond. Indien bij een beleidsterrein het subsidieplafond is bereikt, kan dit leiden tot een lager bedrag per lid of deelnemer. Daardoor is het mogelijk dat uw organisatie wel aan de voorwaarden voldoet, maar toch minder subsidie krijgt dan per beleidsterrein staat beschreven in de beleids- en uitvoeringsregels.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-geldzaken